Skip to content

Day: 21 February 2021

R+: Doručak na travi w. Lana Bobić | Ne šuti i talasaj – seksualni odgoj i druge priče

Emisija o kulturi, Doručak na travi, nedjelja, 21.2.2021., 10-11 sati, R+ Feministička teologinja i aktivistkinja Lana Bobić, profilirala se u javnosti kao borkinja za ljudska prava, posebno ženska ljudska prava
Pročitaj...