R+: Cruising sa Sr?anom Sandi?em | Korana Serdarevi?

Razgovarat ?emo o ulogama (intimnim, društvenim),(ne)sre?i, funkcijama književnosti, analiti?koj distanci, predavanju i stvaranju književnosti.

PONEDJELJAK, 25.1. U 19 SATI

Korana Serdarevi? spada u sam vrh kratkopri?aške scene Hrvatske i regije. Za svoje kratke pri?e osvojila je niz nagrada – dva puta prvu nagradu Ranko Marinkovi?, nagradu Zlatko Tomi?i?, regionalnu nagradu Ulaznica, a prva zbirka kratkih pri?a Nema se što u?initi nagra?ena je stimulacijom za najbolja književna ostvarenja godine od Ministarstva kulture RH.

https://www.facebook.com/rplus.video/videos/129391555617531/

Roman Eksperiment Irene Tot našao se u finalu Tportalova izbora za roman godine. Sudjelovala je na mnogo hrvatskih i me?unarodnih književnih festivala. Aktivna je kao moderatorica na književnim doga?anjima i ?lanica žirija književnih natje?aja. Autorica je školskih gimnazijskih ?itanki i sudionica projekata za poticanje ?itanja kod mladih.

Nedavno objavljena zbirka kratkih pri?a ?Gušterov rep??iji junaci (petnaest je pripovjedaka) pokušavaju prona?i svoje mjesto u svijetu koji ih tjera na stalni izbor od beskraja mogu?nosti ? povod je ovog Cruisinga.

#rplua #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

1/2021, puni mjesec | Missfortuneteller

Lilit.
Postoji istoimeni asteroid, ali nije rije? o njemu, ve? o Mjesecu.
Mjesec je satelit. Njegovo je gibanje odre?eno Zemljinim gravitacijskim privla?enjem, a staza kojom se giba ima oblik elipse. Kad je u svom gibanju Mjesec najudaljeniji od Zemlje, ta to?ka se zove Crni Mjesec – Lilit.
Formula za ekstrem, Lilit je ekstreman lik i da, ženski lik.
Femme Fatale.
The Original.
Svi u natalnoj karti imamo simbol koji izgleda kao crni mjesec. Pri?a o Lilit je gusta, zaga?ena i zatrpana interpretacijama, obavijena velom tajni pa zakopana u Tabu. Slojeva je puno pa ?u krenuti od primarnog, odnos Mjesec – Crni Mjesec.
Mjesec, generalno, simbolizira naš emotivni život, a Crni Mjesec je krajnost, ekstremna emocija i to crna, mra?na – naj?eš?e strah, žalost ili sram, to?ka potpunog zamra?enja ili pomra?enja. Mra?an doga?aj. Osobna tragedija. Mu?na uspomena. Trauma.
Lilit je Your own. Personal. Demon.
Mjesec je povezan s ciklusima koji imaju pravilan ritam i Flow, npr plima-oseka ili mjese?nica, jer Mjesec je simbol ženskog principa, onih procesa koji se dešavaju no?u i unutra, te ciklusa sazrijevanja i pro?iš?enja.
Sve to u slu?aju Lilit ima ekstreman karakter; mra?na strana, mrkli mrak, duboko unutra. prezrelost – truljenje, agresivno pro?iš?enje i autodestruktivni ciklus napadaja, blokada i protunapada na sebe.
Lilt simbolizira nagli prekid Flowa gdje postoji emocija, zatim strah ili sram oko imanja / ispoljavanja emocije ili potrebe, odn negiranje / potiskivanje tj blokada koja stvara poreme?aj toka i pritisak pa osje?aj ili potreba postaje neizdrživa želja, ispolji se naglo i utaži pretjerano. Slijede prijezir i ga?enje pa opet blokada; negiranje, odricanje i samokažnjavanje.
Lilit je Problem. Problem regulacije toka koji prerasta u samonametnutu Borbu za opstanak i završava eksplozijom ili implozijom, ali neslavno, dapa?e – gadno. Lilit je visokorizi?na i drska – Provokatorica, a zna biti i nasilna, beš?utna i krvožedna – Zlostavlja?ica. Napeta je i laka na obara?u, i ima svoje razloge, itekako, ali za sad: Lilit je Trigger bez warninga, naša nagazna Mina zakopana u našoj natalnoj karti odn psihi. Opasno mjesto, ono na kojem se ?esto dešavaju prometne nesre?e pa ima oznaku:
Crna to?ka.
Lilit je divlja, gadna i strašna. Možda jer je daleko u pm. Najudaljenija. I teška u pm. Teško je pojmiti pošto je krajnja, crna to?ka vrlo osebujnog, bogatog svijeta s milijardu boja. Teško ju je prihvatiti kao svoju pošto uzrokuje ekstremne akcije, ali i ekstremne reakcije odn Bol i Patnju pa ju radije izbjegavamo, dapa?e, bježimo od nje. Lilit je Lekcija: Ono što te ne ubije ?e te idu?i put ubiti duplo. I teško je, u trenucima zatišja, uop?e razaznati u ?emu je Problem.
Prepoznajemo je u drugima, zato – odmah. Odnos Mjesec – Crni Mjesec odvija u Ku?i ogledala pa je prepoznavanje refleksno jer je naj?eš?e projekcija odn refleksija, refleksija refleksije i to vrlo, vrlo intenzivna. Udes. To su oni susreti / odnosi koji imaju gr?evit, hitan, sudbonosan i pomalo zastrašuju? vibe, ?esto uklet ili proklet vibe. Instant neodoljiva privla?nost ili Instant neizdrživo ga?enje. Oboje, ustvari. Naizmjence. Unedogled.
Ogledalo je ?esta metafora za Mjesec jer prepoznavanje, razumijevanje i regulacija emocija se u?e i razvijaju uz druge, kroz neverending promatranje i samopromatranja. Mjesec je arhetipska Majka, primarni skrbnik – Ogledalo, a Lilit je u tom slu?aju ili pukotina na ogledalu ili ogledalo preko puta, kako god ali Odraz je konfuzan, razlomljen, razrezan ili repetitivna, beskona?na paslika koja se sužava u to?ku. Uz sve blokade i emotivni naboj negativnog, mra?nog predznaka kroz kojeg se ?ovjek mora probiti, najve?i strah, najdublji sram i neizrecivu bol – Teška je.
Lilit je Ono što tajimo, Ono ?ega se sramimo, Ono ?ega se bojimo.
Najviše na svijetu.
I isto ono što branimo svim raspoloživim sredstvima.
Znate gdje je vaša.
Stavite znak upozorenja. Sebi. O sebi. Za sebe. I op?e dobro. Preventivno, pošto je Lilit jedna od glavnih likova horoskopa za sije?anj i velja?u, i jeste Ona koja je otišla, ali nije Ona koja je nestala, dapa?e, postala je Demon. Koji krade žensku djecu, a muškarce presre?e na križanjima, zavodi i ubija. Taj lik. I jedva ?ekam uroniti u mitologiju, ali prvo astrologija:
Nakon što joj je 14.01. Merkur prerezao put, s Lilit ?e se krajem sije?nja spojiti i Mars, a oni su Natural Born Killers ili ono dvoje s naslovnice Sonic Youth albuma Goo; fotogeni?an, ali par manijaka. Ina?e. U ovom se slu?aju udružuju u znaku Bik pa su prvenstveno plja?kaši tipa Bonnie & Clyde, young lovers, notorious outlaws, bank robbers, and sometimes ruthless criminals. Sometimes je engleski naprosto savršen jezik, ali Mars i Lilith nisu savršen par Uostalom, Bonnie i Clyde su izrešetani u policijskoj zasjedi kad su imali 25 godina pa oprezno s romantikom jer ovo je više Glad, a malo i Kleptomanija.
Ako govorimo o Lilit-vijestima koje je donio Merkur 14.01., tu Mars donosi zaoštravanje i direktnu akciju, s tim da asertivnost i ekstremne emotivne amplitude zvu?e više opasno, nego konstruktivno, ali daju se upogoniti, yes.
I to je bilo prvo, od ukupno tri Merkurova presijecanja.
Drugo je sredinom velja?e. Merkur Rx je ponovo u okomici na Lilit, a i Venera i Jupiter – što djeluje kao Špica ili ogroman Skandal ili Prosvjetljenje – velika Promjena u sferi kulture, visokog obrazovanja i prava, jer Jupiter je uklju?en, a i Venera, zna?i i u sferi umjetnosti. Širenje podru?ja borbe. I podru?ja srama. I susramlja. Razotkrivanje i dugovi koji dolaze na naplatu. Hm. O?ekujte i stare prijatelje, kolege, ljubavnike ili dužnike tijekom Merkurovog retrograda. Osim toga, mogu?e su tenzije ili neka vrsta pregovora na staru temu, izme?u žena, ženskih udruga, oko ženskih pitanja, žene ženama, preko mikrofona, koji štekaju, ili društvenih mreža, uz tipfelere. U najboljoj varijanti, nastavno na sije?anj, sredina velja?e donosi grupiranje i konsolidiranje, na osnovu inicijative i fokusirane direktne akcije izvedene ovih dana.
Tre?i put Merkur sije?e Lilit krajem velja?e i nadajmo se donosi neko Razrješenje, a nakon toga, bura se stišava. Lilit ?e prolje?e provesti i harmoniji, a znakom Bik prolazi do ljeta.
Narednih je pet tjedana i nabrijana i zahtjevna, a konfliktna je i ina?e. U svakom slu?aju – Aktivna je, a s obzirom na Problem i Vijesti koje su kakve jesu, dok traju ve?i, širi, dalji i sporiji procesi Destrukcije i Akceleracija – naredni je period jako osjetljiv. Za Kolektiv. Po pitanju opresije, supresije, depresije, slobode, govora, slušanja, ?injenja i jednakosti, jedinstva.
Iz perspektive Marsa situacija je druga?ija.
Mars je simbol naše unutarnje snage. Hrabrost. Spremnost..
28.01. se spaja s Lilit u znaku Bik i on njoj donosi Pogon, da, ali ona njemu naj?eš?e Problem. Izaziva, iritira, provocira i poti?e ekstremne reakcije maskulinog predznaka pa Mars tu ima potencijal postati Drkadžija ili još gore Nasilnik ili najgore? Lilit je Zavodnica, a Mars nije njezin the frajer, to je Pluton, o njima kasnije. Mars je njezin Plijen za, a tekst na coveru albuma Goo je njezin. On šuti i vozi pa pazite na svoga, da ga Lilit ne zavede, ne naloži i ne potroši. Lilit je, izme?u ostalog, Ždera?ica, Guta?ica, Otrovnica, ubojit i toksi?an lik. Ženski lik, yes, simbol kojeg svi imamo u natalnoj karti. Pod klju?em.
Osim toga, Mars je Mašina, Motor, Vozilo, a u znaku Bik, to je teškaš, limuzina ili luksuzni terenac, skupocjeno, raskošno, rastrošno krme s milijardu kubika i kožnim sjedalima, ili tenk. Što god vozite, ne zaboravite na Lilit jer ona ne nestaje. ?ekirajte Mrtvi kut – tamo je, signal s Crnom to?kom, to je ona.
Merkur ?e se u velja?i tijekom retrograda opet presje?i s Marsom pa su mogu?i i kvarovi, op?enito – zastoji. Bik je znak materijalnih resursa i akvizicija. Popravci vozila, stana, ku?e i vrta, vjerojatno ?e se oduljiti, ako ne i propasti u Crnu to?ku.
Mars i Lilit su bili spojeni i ljetos, samo u znaku Ovan. Tad je Mars bio ja?i, ali je onda krenuo u rikverc. Kažem jer njihovo sije?anjsko spajanje je možda nastavak, a u tom slu?aju je Merkurov retrograd kao stvoren za Popravni. Kleptomaniju sam spomenula. Impulzivnost i neumjerenost su izgledni kad je Mars u znaku Bik, a s Lilit u kombinaciji i kompulzivno hoardanje, grizodušje, samokažnjavanje, izgladnjivanje i taj ciklus pa – smirite strasti i usporite. Sa žderanjem. Samih sebe. Hrane. Drugih. S trošenjem i trpanjem. U se, na se i podase. Usporite sami je Merkur Rx je period zastoja i usporavanja, a u znaku Vodenjak – regrupiranja, rekonceptualizacije, promišljanja starih tema / problema na nov na?in. Re-kombiniranje, re-connecting. With old friends ili the Dots i opet – ne zaboravite spojiti i Crnu to?kicu.
Jer Lilit je ina?e The Blind Spot.
Od nekidan, 21.01., i Sunce je u znaku Vodenjak, uz planete Merkur, Jupitera i Saturna, i Sunce ?e narednih tjedana dodatno naglašavati simboliku Vodenjaka koji je, izme?u ostalog, znak Kooperacije, Grupe, Prijatelja, Kolega, Inovacije i Revolucije.
A sad, DRAMA
28.01. u 20h je prvi uštap ove godine, Zlatnik
Mjesec je pun u znaku Lav, preko puta Sunca i ostalih u znaku Vodenjak.
Uštap donosi kulminaciju procesa koji je po?eo u augustu, 18.08., kad je u znaku Lav bio mla?ak pa ?ekirajte dnevnike, ustvari srce. To je metafora, ali ustvari da, pazite na srce, organ, previše je svega i svi smo pod stresom, ali bila je to metafora. Lav je Sun?ev znak, Mjesec naš emotivni život. Emocija je tu zlatna, plemenita, velikodušna i topla, warm-hearted. Ili samodopadnost, u svojim dobrim i lošim stranama iako da, Mjesec je Ogledalce, ogledalce, a tko je najljepši? Lav.
Generalno, tema je: mentalno i fizi?ko Zadovoljstvo i znam kakva su vremena, ali tema je Životna jebena radost, užitak, zabava, kreacija, prokreacija, rekreacija, romantika, seksi?, igra, razbibriga, djetinji duh ili djeca. Ekspresija sebe, davanje od srca – poklanjanje. Svijetu. Najbolje od sebe. Najljepše. ?isto zlato.
Arhetipovi su Kralj, Autor, Dar, Srce i da, Još bi nam se mogla desiti Ljubav. Desiti, velim, jer i Ljubav je aktualna. Ljetna romansa ili autorski projekt, ne znam, ali uštap donosi realizaciju, kulminaciju, zaklju?ak, finalizaciju ili zatvaranje poglavlja odn Kraj.
Trebam li zaista još jednom podsjetiti da zabodete i poštujete vlastitu cestovnu signalizaciju? Moram, jer okomito na toplo Sunce i zlatni Mjesec, pazi: to?no okomito su Lilit + Mars
i to je ona ljubav koju ?ovjek ne zna da li da je želi. Ili ne želi.
Kradljivica srca i Srcolomac.
Ujedinjeni. Proždrljivi. Nezasitni.
Kad smo kod Ogledalce, ogledalca, Lilith je Maleficent ili Vampirica, a Mars na crnilo dodaje vatru i pod mjese?inom se pretvara u Vukodlaka.
Hm.
Petak tako?er, ali ?etvrtak 28.01. je baš turbulentan.
A. Mars i Lilit se spajaju pod mjese?inom.
B. Lunarni ciklus kulminira, a prije nego stigne to?no preko puta Sunca, Mjesec se su?eljava sa Saturnom i sije?e Marsa što glasi: Bam! Krš. Aaaaah i zvu?i i kao Kamen koji mi je pao sa Srca ili Kamen koji mi je pao na Srce, a nekoliko sati nakon što je pun, Mjesec se su?eljava s Jupiterom i sije?e Urana, što je instant promjena: Yay! i Fiju? Veliko olakšanje. Nagli uzlet.
Tako da, i ako bude Kraj ljubavi, šanse su da ste ubili vampira jer sad ste laki kao perce i slobodni ko pti?ica. I neka ste. Uostalom, nije sve u ljubavi u ovoj situaciji, ima nešto i u lovi.
Uh, itekako:
Mjesec Zlatnik, a okomito Lilit i Mars, kleptomani, sad ve? ozbiljno djeluje kao Plja?ka.
Plus to nije sve jer uz sve, dakle ISTI DAN, u ?etvrtak 28.01.
C. Venera, planet ljepote, ljubavi i love, u znaku Jarac dosta ozbiljna, spaja se s Plutonom i postat ?e mrtva ozbiljna ili ozbiljno zamra?iti, propasti ili udvostru?iti vrijednost. Kako kome padne Zlatnik, ali jedno je sigurno: s Plutonom u igri, igra se na sve ili ništa.
I Pluton je btw, vampir, ali Grof Dracula
Plus ovo sve skupa, ne samo da djeluje kao plja?ka, ve? Plja?ka Centralne Banke ili Louvrea ili Dijamanata?!
.
.
Planetarne konfiguracije ?etvrtka su Svjetske i ukazuju na realizaciju ogromnog transfera bogatstva, uz kriminalan, patološki undertone i potencijal za nasilje.
Ili rasvjetljavanje neke takve pri?e jer u petak:
29.01. Sunce se spaja s Jupiterom.
To je baš onako velika, još ve?a, ogromna Svjetlost i turbo poja?anje simbolike znaka Vodenjak.
Problem je što je Vodenjak znak Grupe i znak Mase i znak Elite i znak Revolucije i znak Tehnologije. Drugi problem je što je ovaj post ve? predug i vjerujem – konfuzan. Tre?i problem je što sad ve? navijam za Lilit i Marsa, iako nisam sigurna da bih trebala, ali OMG! Oni ?e zbrisati! Odletjeti!
A onda
30.01. Merkur službeno kre?e u retrograd.
Rx je mogu?e i Predah kao stvoren za, u znaku Vodenjak – smišljanje alternativnih rješenja, re-grupiranje i re-connectinga. Merkur Rx klasici su: zastoj, otkazani let, kvar motora, zaboravljeni password, krivi pin ili izgubljeni klju?, onaj koji kao da je u zemlju propao. Wh? Pogledala sam i piše da jeste, doslovno je pod zemljom, u Podzemlju.
Lilit je Vladarica Podzemlja, sve se opet vara?a na nju
Vrlo uzbudljivo! Post nije bio mra?an kako sam rekla, ali to je zato što postoji tre?i dio.
Rekosmo, politi?ki crnjak o ženskim maternicama.
A ovo su Mars i Lilit, kleptomani u znaku Bik
& some old friends

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Tekst: Missfortuneteller

Foto: Missfortuneteller

Trešnjevka za 10! | Izložba u Galeriji Modulor Centra za kulturu Trešnjevka

Galerija Modulor Centra za kulturu Trešnjevka od 29. sije?nja do 20.velja?e 2021. prikazuje izložbu “Trešnjevka za 10!”. Rije? je o fotografijama iz arhive galerije, nastalim tijekom zadnjih desetak godina djelovanja. Autori izložbe su Saša Martinovi? Kunovi? i Luka Mjeda.

O Trešnjevci je Saša Martinovi? Kunovi? govorila i u prošlom izdanju emisije Doru?ak na travi koju možete pogledati ovdje.

Fotografije su nastale u okviru raznih foto-radionica ili natje?aja u organizaciji Cekate-a. Njihovi su autori naj?eš?e i sami stanovnici Trešnjevke, ali i drugih dijelova grada. Me?u njima ima i profesionalaca, i onih koji to nisu.

Otvorenje ?e biti snimljeno i dostupno na web i Facebook stranici Cekate-a od 30. sije?nja 2021.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Foto: cekate.hr

Kazalište na kamionu | Novi projekt kazališta Mala scena

U 2020. godini Mala scena online stigla je ne samo do svih gradova u Hrvatskoj ve? su bili u domovima djece od Laslova do Dubaia, Kanade, Nizozemske? Godine 2021. nastavljaju svoje putovanje ? Kazalištem na kamionu, za što im je potrebna donacija rabljenog kamiona u voznom stanju!

Iz Male scene poru?uju:

Godine 1986. zapo?eo je život Male scene. Život na kota?ima od prvoga dana! Igrali smo predstave diljem Hrvatske voze?i sve što nam je trebalo na fi?eku i stojadinu. 1989. došli smo u naš prostor na Medveš?aku, izgradili pravo kazalište, ali smo i dalje bili na putu. U Njema?koj smo nabavili stari kombi kojim se nekada koristila vojska i njime proputovali pola Europe i Hrvatske. Godine 1995. kazalište Mala scena premijerno je izvelo predstavu Baršunasti ze?i? koja se izvodila u autobusu, daru naših kolega iz Nizozemske, koji je oduševljavao publiku gdje god bi se parkirao.

U 2020. godini kazalište Mala scena zapo?elo je val online kazališnih aktivnosti. Družili smo se s vama, pri?ali pri?e, prvi po?eli prenositi naše predstave online uživo, sve kako bismo bili s vama, pomogli da nam razdoblje karantene svima pro?e lakše i da duhom ostanemo jaki i ispunjeni. Osobitu smo pozornost poklanjali najmla?ima kojima je bilo i najteže. Nakon gotovo godinu dana, preko stotinu online druženja, radionica i ostalih aktivnosti, shvatili smo da je vrijeme da se opet po?nemo sastajati ? uživo. Iako je tehnologija pomogla i znatno doprinijela umjetnosti i zajedništvu u doba “novog normalnog”, jednako je tako dokazala da ništa ne može nadomjestiti živi susret živih ljudi koji dijele i zajedno stvaraju to posebno kolektivno iskustvo zvano ? kazalište. Dugo smo razmišljali, pokušavali prona?i na?in kako da to ostvarimo, a zadržimo zdravlje i sigurnost svih na prvome mjestu. Ideja, koja je zapo?ela kao šala, sada je postala ozbiljnom.
 
Pokretna pozornica koja putuje, od ulice do ulice, trga do trga, grada do grada, livade do livade. Kazalište na distanci, a opet ? uživo i blisko. Vra?amo se na po?etke kazališta, kada su kazališne trupe u srednjem vijeku i renesansi putovale svojoj publici ? dolazimo tamo gdje ste vi, gdje god može stati jedan manji kamion! Predstave ?e se mo?i gledati s prozora, balkona, iz sigurnosti doma. Odvojeni – a zajedno!
 
Jedino što nedostaje za realizaciju jest ? kamion! Ako posjedujete stariji kamion koji vam više nije potreban, koji se može otvarati s bo?ne strane, ili je otvoren pa bi se mogao pretvoriti u pozornicu, a još je u voznom stanju ? molimo da se javite na info@mala-scena.hr ili telefonski na 01/4683352 i pomognete u želji da kazalište dovezemo djeci, mladima, ali i odraslima, diljem Hrvatske!
 
#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Foto: Mala scena

Ovo su najgledanije serije u 2020. | Prijedlog za bingeanje

Od znanstvene fantastike do napete drame, tijekom prethodne godine na HBO GO došao je niz novih serija i novih sezona serija koje su postale hit me?u gledateljima, a u ponudi su dostupne i sve epizode kultnih serija koje su i u 2020. godini bile me?u najgledanijima.

U nastavku je lista top 5 serija koje su bile najgledanije na HBO GO-u u Hrvatskoj tijekom 2020. godine, a ukoliko ih još uvijek niste sve pogledali hladni zimski dani su idealno vrijeme da nadoknadite propušteno i otkrijete zašto su zaslužile svoje mjesto na listi.

SLOM (The Undoing)

Serija prati Grace Fraser (Nicol Kidman), uspješnu terapeutkinju, njenog muža (Hugh Grant) i njihova mladog sina. Jedna nasilna smrt i niz zastrašuju?ih spoznaja preko no?i mijenjaju njihove naizgled savršene živote.

WESTWORLD

Serija inspirirana filmom iz 1973. godine govori o umjetnim bi?ima naseljenim u futuristi?kom tematskom parku u kojem svaki ljudski apetit, koliko god plemenit ili izopa?en bio, može biti zadovoljen.

?ERNOBIL (Chernobyl)

Petodijelna mini-serija ??ernobil? dramatizira pri?u o nuklearnoj nesre?i iz 1986. godine ? jednoj od najve?ih katastrofa u povijesti ?ovje?anstva ? i hrabrim ljudima koji su žrtvovali živote da spase Europu od nezamislive tragedije.

VU?JI ODGOJ (Raised By Wolves)

Radnja serije odvija se na misterioznom planetu na po?etku kolonizacije. Usmjerena je na dva androida sa zadatkom da odgoje ljudsku djecu u koloniji kojoj zbog vjerskih razlika prijeti razdor.

AUTSAJDER (The Outsider)

Nastala prema uspješnici Stephena Kinga, dramska serija ?Autsajder? istražuje jezivo ubojstvo 11-godišnjeg dje?aka i tajanstvene okolnosti ovog zastrašuju?eg zlo?ina.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Foto: HBO