Skip to content

Ivan Gundić / MEMOGRAM / diplomska izložba | ADU Galerija f8

U petak, 22. siječnja 2021., u ADU Galeriji f8 na Trgu Republike Hrvatske 8 u Zagrebu, otvara se diplomska izložba “Memogram” Ivana Gundića, studenta na Katedri za fotografiju zagrebačke Akademije dramske umjetnosti.

Ivan Gundić, u izjavi o radu, opisuje koncept i proces umjetničkog istraživanja: “Kao polazište rada Memogram upotrebljavam obiteljski arhiv crno-bijelih želatinskih fotografija snimljenih prije mojeg rođenja. Upotrebljavajući interdisciplinarni i multimedijalni pristup prikazujem topljenje slojeva srebra iz obiteljskih fotografija koje potom kemijskim postupkom u laboratoriju pretvaram u metalnu kovanicu. Svojom masom od približno jednog grama ona je istovremeno bezvrijedna i neprocjenjiva jer vrijednost kovanice kao novog referenta na obiteljsku povijest nije monetarna, već memorijska. U okviru vlastite obiteljske povijesti promatram poziciju medija fotografije kao mnemoničkog sredstva koje posreduje u očuvanju sjećanja, ali istovremeno bilježi smrtnost i prolaznost. Fotografije kao predmeti koji evociraju sjećanje možda mogu trajati dugo, ali zasigurno ne zauvijek, a svesti ih na elementarnu supstancu srebra koja i dalje djeluje kako memorijski objekt znači učiniti ih vječnima.”


Bojan Krištofić, likovni kritičar i autor predgovora kataloga izložbe napisao je:„Osobno bih ga mogao nazvati introspektivnim ili autorefleksivnim istraživanjem uporabom umjetničke i znanstvene metodologije u mediju fotografije koje autor proširuje elementima videa, ambijentalne instalacije i ready-made umjetničkih predmeta. (…) Cilj je bio ekstrahirati srebro iz želatinskih fotografija, koje autor i znanstveni suradnik-kemičar upotrebljavaju kako bi proizveli sitnu srebrnu kovanicu – sadašnje utjelovljenje vrijednosti svih tih fotografija, ovaj put prvenstveno materijalne, a tek potom sentimentalne, odnosno, ljepše je reći, osjećajne prirode.“ … „Ključ rada upravo je u tome što je nositeljica obaju priroda pojma vrijednosti, komplementarnih na putovanju od živog svijeta (ljudska bića te naši osjećaji i sjećanja) do neživog (srebro kao element, tj. materijalizacija energije koja na okupu drži atome i elementarne čestice, stoga i nas same), jedna te ista materija, što i autora i recipijente rada nužno vodi do zaključka o relativnosti naših vrijednosti kao takvih. Međutim, snažnu mu uvjerljivost pruža činjenica da je istraživanje što ga je do zaključka dovelo autor sproveo ne samo na sebi samom, nego, uvjetno rečeno, i na svojim bližnjima. Time je bezuvjetno objavio da je središnja tema rada de facto neumitni protok vremena i čovjekovo grčevito držanje za bilo kakvu mogućnost koja mu, vjeruje, može jamčiti konkretan, mjerljiv opstanak makar kakvog djelića njegova identiteta, ličnosti, osobne povijesti.“ … „Naravno, nije nevažno istaknuti kako je Gundić, dokumentirajući putem videa i fotografije kemijski proces „umiranja fotografija“ i nestajanja izvornih odraza osobnosti na krhkim komadima papira, došao i do estetski zahvalnih rezultata, koji također pronicljivo relativiziraju vrijednosni sustav utemeljen na strahu od smrti i upućuju na to da su takve fotografije u raspadanju (odnosno videi i fotografske serije što prikazuju rastakanje) možda istinitiji prikaz prošlosti – sjećanja, pamćenja – od prizora koji bi zadržali ono što se fiksirati ne može. Samo sjećanje je uvijek fluidno i stalno spremno da nam na svoj način umakne.“

Izložba ostaje otvorena do 27. veljače, radnim danom od 12 do 19 sati, a subotom od 10 do 15 sati.

Mentorice diplomskog rada su doc. art. Jelena Blagović i doc. dr. sc. Iva Prosoli Stojkovska, a komentor je umj. asist. Davor Konjikušić.


Biografija umjetnika:

Ivan Gundić rođen je u Koprivnici 1993. godine. Završio je preddiplomski studij na Fakultetu političkih znanosti, a trenutno pohađa diplomski studij fotografije na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Dobitnik je dviju Rektorovih nagrada. Bavi se temama društva, jezika, memorije, ideologije i identiteta. Poseban interes pokazuje za eksperimentiranje sa samim medijem fotografije, alternativnim poimanjima procesa i tehnika fotografiranja, kao i za kombiniranje fotografije i drugih medija. 2018. godine predstavio se prvom samostalnom izložbom u sklopu festivala Organ Vida. Živi i radi u Zagrebu.

Stručni suradnik na umjetničkom projektu
mag. chem. Kristian NakićDizajn vizualnih komunikacija
Roko Jurjević i Ivan Klanac – Plac studio

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Foto: ADU Galerija f8