“Mali Zagreb” | Minijature Filipa Filkovi?a Philatza koje su nas oduševile

Minijature su nešto što nas oduvijek fascinira… Kako to da se na/u malom formatu, najmanjem formatu može ispri?ati tako velika pri?a. Veliki je taj umjetnik koji u ne?emu malome kaže toliko mnogo!

?esto sam naziv minijatura povezujemo s onim prvoloptaškim zna?enjem – si?ušan, no to je zapravo preneseno zna?enje. Minijatura je zapravo dobila naziv prema boji – miniju, olovnom crvenilu. Minij je najpoznatiji i najstariji antikorozivni pigment.

Minijature su oduvijek oduševljavale ljubitelje takvog izražavanja; bilo da se radi o likovnim djelima starih majstora, djelima ranih srednjovjekovnih kodeksa, irskih, karolinških i otonskih rukopisnih knjiga do minijaturnih iluminacija bra?e Limburg, bra?e van Eyck i renesansnih slikara (podsjetimo se djela našeg velikog renesansnog slikar Julija Klovi?a!) na Zapadu, te ve?ega broja bizantskih, perzijskih i arapskih iluminiranih i bogatom ornamentikom urešenih rukopisa na Istoku. Bojom minijem (od kuda i dolazi sam naziv!) u srednjem su se vijeku ispisivali inicijali i natpisi u rukopisima; poslije se minijatura izvodila u više boja i ukrašivala zlatom.

Osim što sam naziv minijatura dolazi od boje minij, minijatura ozna?ava i likovni rad, sliku malog formata koja je izra?ena finom preciznom tehnikom u akvarelu na bjelokosti, pergamentu, papiru ili metalnoj plo?ici obi?no ovalnog oblika. U povijesti umjetnosti pretežito se radi o portretu, ali i mitološkim ili pastoralnim motivima. Minijatura je visok stupanj dosegla u Francuskoj u 18. st. i u Engleskoj oko 1800., dok je kod nas bila izuzetno popularna u bidermajeru.

No, s razvojem raznih tehnika umjetni?kog izražavanja – od književnosti, filma, fotografije, instalacija, kiparstva, obrtni?kih tehnika u papiru, drvu, koži, keramici i sl. i njihovih kombinacija u realizaciji samog djela minijatura je postala stvarno djelo bez granica.

U prilog tomu idu i minijature u tehnici fotomanipulacije naziva “Mali Zagreb” koje potpisuje naš režiser Filip Filkovi? Philatz, a koje su nas instantno oduševile!

Filip režira i producira niz uspješnih i nagra?ivanih video spotova. Funkcionira na podru?ju vizualne umjetnosti: režira filmove (“Posljednji bunar”), video spotove, reklame i dokumentarne serijale poput “Dulum Zemlje”, “Lovac na bilje” te dokumentarne filmove poput “The Flag / Zastava”. Filipov debitantski kratki film “Posljednji bunar” (sufinanciran od strane Hrvatskog Audiovizualnog Centra) osvojio je do kraja 2020. godine 24 nagrade.

Sura?ivao je s umjetnikom Jamesom Cautyem (The KLF), vodi zanimljiv Instagram život, a ovdje je i cijeli imdb profil. Zajedno s Renatom Lu?i? upogonio je vlastitu produkciju More Magnets kako bi si olakšali stvaranje audiovizualnih radova. Trenutno razvija dugometražni igrani film “The Bear Peak” koji je Hrvatski audiovizualni centar podržao s razvojem scenarija te razvojem projekta, za ?ije je potrebe imao priliku režirati dvije scene iz filma u sklopu internacionalnog programa Ekran+ u Poljskoj.

A što se minijatura ti?e, on ne staje na ovome; u planu mu je stvarati još njih, štoviše priprema i adventsku seriju, a i niz minijatura i u video izdanju.

Galeriju minijatura pogledajte niže:

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

12/2020, mlađak | Missfortuneteller

U ponedjeljak 14.12. u 17:17 sati je mla?ak toliki da ?e na par minuta totalno zakloniti Sunce. Pomr?ina ?e trajati 130 sekundi i biti vidljiva iz Latinske Amerike.

Pomr?ine su optere?ene tuma?enjima, ali su relativno u?estali i redoviti astronomski eventi. Mla?ak je po?etak, uštap kulminacija lunarnog ciklusa, a pomr?ine poja?avaju simboliku regularnih lunarnih faza i znaju biti od zna?aja za Kolektiv, pogotovo mla?ak koji je usto i totalna pomr?ina Sunca. Koja se dešava u sklopu Kolapsa Starog Sistema, pardon njegove Dubinske Transformacije, odn unutar Konteksta kozmi?kog Poroda. Novog lunarnog ciklusa. Nove kalendarske godine. Novog desetlje?a. Nove Epohe.

Dramati?na tuma?enja su za o?ekivati, ako ništa jer su lukrativna, Strah je razumljiv, ali optional, a Sunce je centralna zvijezda planetarnog sustava, Izvor svjetla i energije – prominentna figura ili figura na ?elu institucije ili Institucija koja se bavi Istinom, Vjerom, Filozofijom, Znanjem i Obrazovanjem – Sud, Crkva, Univerzitet, Institut, Medij, kažem jer sutrašnji mla?ak – pomr?ina Sunca je u znaku Strijelac. Mla?ak donosi val energije usmjerene naprijed odn potencijal za iskorak i promjenu. Pomr?ina poja?ava intenzitet, a predstoje?a totalna pomr?ina vrlo mogu?e donese Veliku vijest iz Svijeta jer Strijelac je znak Svijeta, a poklapanju Sunca i Mjeseca u znaku Strijelac pridružen je i Merkur, planet komunikacije.

Efekte pomr?ine ?emo osje?ati globalno, i to mjesecima jer svaki mla?ak ima svoju kulminaciju / realizaciju / zaklju?ak / zatvaranje za pola godine, kad je u istom znaku uštap.

Merkur je planet komunikacije, Strijelac je znak Istine, ali Velika vijest mogu?e ne bude o?ita na prvu jer pomr?ine se znaju manifestirati u sjeni ili tajnosti i donijeti vijest koja se rasvjetljava ili ukazuje postupno, ili doga?aj kojeg ?emo tek retroaktivno prepoznati kao klju?an ili uop?e razumjeti. Pogotovo jer se ova pomr?ina sije?e s planetom Neptun, a on je kozmi?ki Muljator.

Totalna pomr?ina isto tako možda donese i naglost – isti dan, to?no u ?as jer je harmoni?no povezana s planetom direktne akcije – Marsom.
Vidjet ?emo, ali uzbudljivo je.

I svjetski.

Strijelac je znak Svijeta, dalekih putovanja, stranih zemalja, stranih jezika, širenja spoznaje i u?enja, a na tom tragu, vrlo važan dio astrologije, trenutno itekako aktualan i ima veze s pomr?inama jer uz Sunce, Mjesec i Merkura, u znaku Strijelac je i Južni ?vor.

Hajdemo ispo?etka.

Zemlja se vrti oko svoje osi i orbitira oko Sunca. U odnosu na njenu orbitalnu putanju, Zemljin ekvator je nakošen, trenutno 23.44° i sjetite me da o tome pišem na prolje?e, u postu u tome kakve veze ima fakin tvrdo kuhano jaje s Isusovim uzašaš?em i ?ko tu koga farba. Mjese?eva je orbitalna putanja zakošena 5.1° u odnosu na Zemljinu i zna?i, sve se kre?e i sve je nakošeno, a to?ke gdje se Mjese?eva i Zemljina orbitalna putanja sijeku su u astrologiji bitne. Jako su bitne, najosjetljivije to?ke astro kružnice i uz planet Pluton, najdublje.

Sjecišta orbitalnih putanja zovu se (Mjese?evi) ?vorovi.
Postoje Sjeverni i Južni ?vor.
eng. North & South Node,
skra?eno NN I SN,
Nalaze se to?no preko puta i ?ine tzv Nodalnu os.
?vorovi, dakle, nisu nebeska tijela, ve? matemati?ki izra?unate to?ke, a njihovo se tuma?enje oslanja na koncept Karme pa da sad ne ulazim u taj kompleks, recimo ukratko:
Južni ?vor predstavlja Prošlost. Koju napuštamo. Jer. Sjeverni ?vor je Way To Go.

U metafori?kom smislu, Južni ?vor je poznato, staro mjesto odakle dolazimo, lekcije koje smo savladali, zona ugode, ali i stagnacije. Sjeverni ?vor pokazuje novo, nepoznato mjesto, smjer ili cilj kojem stremimo, izazov koji iziskuje napor, ali donosi pomak, napredak, rast i razvoj.
Astro karta je Mapa, a pozicija ?vorova je klju?na za orijentaciju i onaj dio astro karte koji ju ?ini Kompasom. Nodalna os je kazaljka ili strijela usmjerena prema simbolu za Sjeverni ?vor – ? – njegova pozicija pokazuje gdje je ?sjevernja?a? odn kojim smjerom ili na?inom i?i, ?emu težiti, a ujedno i što napustiti jer to?no preko puta je Južni ?vor, a njegov je simbol ?.

U natalnoj karti, simboli su stati?ni, a njihov razmještaj po astro krugu pokazuje ?kako nam je grah pao? tj gdje su zrna graha – nebeska tijela u trenutku kad smo ro?eni.

Sami planeti nisu stati?ni, ve? putuju. Nodalna os tako?er mijenja pozicije i kre?e se ?retrogradno? tj obratno od smjera kojim se rubom astro kružnice kre?u planeti. Nodalni period traje 18,5 godina, toliko traje dok Nodalna os odvrti puni krug odn svih 12 znakova zodijaka. Nodalna os aktivira dva nasuprotna znaka tijekom 18 mjeseci odn naglašava, produbljuje i širi zna?aj njihove simbolike.

Od svibnja, trenutno i narednih godinu dana:
Sjeverni ?vor je u znaku Blizanci.
Južni ?vor je to?no preko puta, u znaku Strijelac.
Zato sam ranije rekla da je os Blizanci – Strijelac upaljena od ljetos, a sad ve? i kuri, a do kraja idu?e godine ?e se užariti, a mogu?e i istopiti i u me?uvremenu na toj osi o?ekujmo kratke spojeve ili plamene stihije.
Govorim u metaforama.

Mla?ak – solarna pomr?ina u znaku Strijelac uklju?uje Sunce, Mjesec i Merkura, a poklapanje se u dešava kontekstu kojeg ?ine dalji i sporiji planeti; Pluton, Saturn i Jupiter u znaku Jarac, Neptun u znaku Ribe i Uran u znaku Bik. Osim toga, postoji i Nodalni, meta-narativ koji ima karmi?ki prizvuk i odvija se latentno, podsvjesno ili intuitivno, odn ispod ili iznad površine i ti?e se, generalno – Smjera, smjera kolektivnog razvoja.
Nodalni period traje 18,5 godina, a kra?a narativna nit se raspli?e tj odigrava tijekom 18 mjeseci i ima svoje plot points.

Vratimo se na predstoje?u pomr?inu Sunca.

Sunce i Zemlja su poravnati s Nodalnom osi dvaput godišnje – to je tzv ?sezona pomr?ina? tijekom koje je Mjesec mlad ili pun u blizini nekog od ?vorova.

Ponovit ?u, Nodalna os se kre?e suprotnim smjerom, a trenutno i narednih godinu dana je Sjeverni ?vor u znaku Blizanci, a Južni ?vor je u znaku Strijelac.

Linija koja povezuje Blizance i Strijelca se ti?e percepcije, razmišljanja i komunikacije i ima raspon od opažanja do filozofije. Nodalna os poja?ava intenzitet, opasnost ?ega su zaglušuju?a kakofonija, ideološka polarizacija i radikalizacija.

Na osi Blizanci – Strijelac ukupno ?e biti 6 pomr?ina, to su plot-points:
05.06. – mla?ak u znaku Blizanci – prva pomr?ina u nizu, pomr?ina Sunca.
30.11. – uštap u znaku Blizanci – druga pomr?ina u nizu, pomr?ina Mjeseca.
14.12. – mla?ak u znaku Strijelac – tre?a pomr?ina u nizu, pomr?ina Sunca.
?ekirajte pam?enje, dnevnike, inbox ili msnger. Od doma?ih vijesti, ulovila sam onu o tenziji unutar Znanstvenog savjeta i krizi Lijeve koalicije i primijetila da ih se u medijima naziva ?slom?, a što se Vijesti iz svijeta ti?e, sutra, ako sam dobro shvatila, završava sudska saga oko ameri?kih predsjedni?kih izbora, ali Saga još traje jer ostale su tri pomr?ine dogodine:
26.05., 10.06 i 04.12. 2021.

Merkur je Pismonoša, a njegova je uloga trenutno jako zna?ajna. Dio je pomr?inske konfiguracije, a osim toga je planetarni vladar znaka Blizanci, ?iju važnost naglašava Sjeverni ?vor, a sam Merkur je trenutno je u znaku Strijelac odakle prenosi poruku Južnog ?vora. Strijelac je znak Višeg uma i Prosvjetiteljstva, ali Južni ?vor je kozmi?ki ?šaht? u koji propadamo po inerciji, zona sigurnosti, komfora i ugode, i Prosvjetljenje podrazumijeva njezino napuštanje. U znaku Strijelac su Najbolje namjere, Optimizam i Vjera, ali Južni ?vor tvrdi da je nekadašnji Nauk, Plemenitost, Otvorenost i gorljiva potraga za Istinom i Pravdom zabrazdila u živo blato zvano vjerska, znanstvena, ekonomska ili politi?ka Dogma. U drevnim tuma?enjima, pomr?ina Sunca ima ?Kralj je mrtav? poruku, a u znaku Strijelac ?Bog je mrtav? i pritom ne mislim na ijednu religiju posebno, ve? tko god, što god i gdje god vaš Personal Jesus bio, ova pomr?ina ima Losing My Religion vibe, a usto je i mla?ak – Novi Po?etak, u znaku Strijelac – Prosvjetljenje.

U znaku Strijelac je Viši um, a trenutno je gužva.

Južni ?vor je tamo ve? neko vrijeme, a simboliku otpuštanja tereta odn napuštanja dotrajalih uvjerenja dodatno naglašava poklapanje Sunca i Mjeseca. Venera stiže, a i Merkur, planet komunikacije je u znaku Strijelac i nalazi se blizu i pomr?ine i Južnog ?vora – zato kažem: Velika vijest za Svijet ili Velika vijest vezana uz procese globalne komunikacije tj širenja i prenošenja Vijesti. Na osobnoj razini Merkur naglašava temu napuštanja ustaljenih obrazaca mišljenja i komunikacije s kojima smo apsolutno poistovje?eni. Nietzscheov citat je iz djela Vesela Nauka, kažem jer preko puta gužve u Strijelcu je znak Blizanci, daleko lepršaviji znak, živahan, dinami?an, radoznao, neobavezan i neobavezuju?i, zra?ni znak. U znaku Blizanci je U?enik, Po?etnik. Ponavljam, ulazimo u Zra?nu epohu, rekonceptualiziramo imaginarij, eliminiramo višak, osloba?amo se tereta, u ovom slu?aju – nekriti?kog mišljenja, predrasuda i ograni?avaju?ih uvjerenja.

Pomr?ina Sunca se dešava pod pravim kutem u odnosu na planet Neptun koji donosi nejasno?u u mentalne procese i narušen imunitet. Vodite ra?una o psihofizi?kom zdravlju i screen-timeu jer Neptun je zajeban, pogotovo kad ga presije?e, plus ionako širi konfuziju i doprinosi ionako intenzivnom diskursu o širenju zaraze, zaustavljanju širenja zaraze i beskrajnom protoku proturje?nih informacija, mišljenja, uvjerenja, predrasuda, slutnji i neuroze.

S druge strane, mla?ak – pomr?ina Sunca u znaku Strijelac je harmoni?no povezana s planetom Mars u znaku Ovan. Mars donosi polet, hrabrost i samopouzdanje – poticaj za presje?i s Prošloš?u starim navikama i postaviti svježe i nove osobne ciljeve i planove te djelovati po pitanju njihove realizacije. Mars je planet akcije, a uštap u znaku Strijelac je za šest mjeseci.
Vjera, meta narativi, stvari koje nisu onakvima kakve se ?ine i Mars koji nas poti?e da mrdnemo dupetom pa evo jedno svjetski poznato:

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #placeoffreedom

Tekst: Missfortuneteller

Foto: Unsplash

R+: Doru?ak na travi w. Paulina Jazvi?

Doru?ak na travi, nedjelja, 13.12.2020., 10 – 11 sati

Link na live stream:

https://www.facebook.com/rplus.video/videos/300001708052103/

Razgovor s Paulinom Jazvi? potaknut je nedavnim otvorenjem njene izložbe – prostorne instalacije “Top dog/Underdog”, u zagreba?kom Muzeju za umjetnost i obrt (kustosica Jasmina Fu?kan).

Instalacija se sastoji od dvadeset uve?anih kaširanih fotografija njenog pudla – Švr?e. Pas simbolizira ?uvanje (muzej kao mjesto ?uvanja), a u nekim kulturama predstavlja vodi?e ljudskih duša kroz zagrobni život; baš kao sada u doba korone i potresenih zagreba?kih muzeja, zgrada.

Paulinine izložbe metafora su moralnih dvojbi današnjice. Izlaže slike, napuhane labudove, zatvorske lisice, sjekire i noževe, torte i mladence s torti, prozirne haljine podstavljene žiletima. Radovima propituje psiho-sociološke društvene obrasce, bilo da se radi se o rodnim ulogama, nasilju, propitivanju identiteta, trauma, osobnih ili skupnih iskustava.

Njeni radovi odišu ljepotom ironije i sarkazmom koji se iš?itavaju i kroz nazive izložbi: “I recommend Vodka”, “Sweet Dreams”, “This is Not Another Party”? Na skupnoj izložbi “Rastava” (Institut za suvremenu umjetnost, Zagreb, 2017.) progovara o procesu segmentacije obiteljskog života, indiferentnosti i nerazumijevanju institucija.

Predava?ica je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu i modu tako?er, doživljava kao kulturalni kontekst, otjelovljenje identiteta, na?in auto-ekspresivnosti. Stilske promjene u modnom dizajnu i modi ?esto su odraz društvenih promjena. Kaže da sada više ne dizajnira odje?u, osim u slu?ajevima kada taj komad želi uklopiti u umjetni?ki kontekst. Uživa u profesuri i radu sa studentima, više nego u modnoj industriji koja se danas svela na par velikih vlasnika koji posjeduju i kreiraju cijelu modnu scenu.

Razgovarati ?emo o radosti koje pruža bavljenje slikarstvom i modom, ali i o tržišnom vrednovanju umjetni?kog rada, art-sajmovima, kreiranjem modela koji poti?u financiranje mladih, kupnju umjetnina, o sajmovima mode, plasmanu, položaju umjetnika_ce danas, o putovanjima, ostvarenim i neostvarenim snovima.

#rplus #rplusvideo #prostorslobode #spaceoffreedom