Skip to content

Impresivna prostorna instalacija u Umjetničkom paviljonu s potpisom Maše Barišić i Jelene Malenice | “Izvan okvira”

Novi kulturno-umjetnički projekt bavi se umjetnošću u javnom prostoru, koristeći zgrade Muzeja za umjetnost i obrt, Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, Galerije Gradec i Umjetničkog paviljona. Inspirirani njihovom poviješću, građom, ali i aktualnom situacijom, umjetnici osmišljavaju instalacije koje postavljaju „Izvan okvira“.

Prva koju smo vidjeli, ona kod Umjetničkog paviljona, ostavila je priličan utisak. Naime, radi se o instalaciji koja se direktno nadovezuje na nemogućnost posjećivanja muzeja i galerija u ovom trenutnu – što zbog mjera uvedenih radi zaštite i sprečavanja širenja, što zbog potresa.

Muzeji i galerije važan su dio kulturne ponude, a time i nezaobilazan dio kulturnog turizma. Zbog potresa su neke od građevina u funkcijama muzeja ii umjetničkih galerija doživjele privremeno zatvaranje, sudbinu koja utječe ne samo na kulturni turizam već i na kvalitetu života lokalnog stanovništva. Izgubivši mogućnost rada te Građevine ostaju bez svoje funkcije, stoje kao podsjetnik na ranjen grad. Postaju impozantni duhovi u gradu u kojem živimo, podsjetnik na potres . Ranjene čekaju oživljavanje.
Instalacija “Temporarily closed” je intervencija i pomisao da dok Umjetnički Paviljon ne može pozivati građane na obilazak izložbe može sama postati umjetničko djelo i pozvati građane da gledaju izvana. Oživljavanje zgrade koja trenutno nije “Živuća”. Intervencija u prostoru je minimalna koristeći samo reflektore kao izvor svijetla i kao takva ne mijenja ni jedan vizualni aspekt građevine već samo njenu trenutnu svrhu. Svjetlost izbija kroz prozore zgrade i pulsira u ritmu pulsa kojeg imaju samo živuća bića i postaje poetična ideja da zgrada ima svoj identitet i dušu koja je trenutno “Temporarily closed”, ali živa je i čeka svoje oživljavanje.

Na ulazu u Umjetnički paviljon umjetnica je postavila i rastući bršljan, realiziran u suradnji s dizajnericom nakita Jelenom Malenica, naziva “Novi krajolik”. Radi se o metalnoj skulpturi koja raste kroz mjesec i polako prekriva stepenice Umjetničkog paviljona. Radi se o podsjetniku na elementarnu nepogodu koji se pretvara u vrt, obrastao biljem; metalnim bršljanom koji živi, raste i ispunjava stepenice, kao i umjetnost – u nemogućim uvjetima.