Categories
Istaknuto | Highlights

The Climate Clock | Najvažniji brojevi na svijetu danas | The most important numbers in the world today

The Climat Clock je umjetnička, prostorna, ekološka i vremenska instalacija, nastala kao suradnja između umjetnika, znanstvenika, aktivista i dio je Beautiful Trouble projekta.

Klimatski sat pokazuje dva broja. Prvi, crvene boje, je tajmer koji odbrojava koliko će vremena trebati, uz trenutne stope emisija, kako bi sagorio naš „proračun ugljika“ – količina CO2 koja se još uvijek može ispuštati u atmosferu, a globalno zagrijavanje ograničiti na 1,5 ° C iznad predindustrijske razine. Ovo je naš krajnji rok, preostalo nam je vremena da poduzmemo odlučne mjere da se zagrijavanje nastavi ispod praga od 1,5 ° C. Drugi broj, zelene boje, prati rast svjetske energije koja se trenutno isporučuje iz obnovljivih izvora. Ovo je naš spas. Jednostavno rečeno, moramo dovesti život na 100% prije nego što krajnji rok dosegne 0.

#prostorslobode


The Climate Clock is a collaboration of artists, scientists and activists and is part of the Beautiful Trouble community of projects.

The Climate Clock shows two numbers. The first, in red, is a timer, counting down how long it will take, at current rates of emissions, to burn through our “carbon budget” — the amount of CO2 that can still be released into the atmosphere while limiting global warming to 1.5°C above pre-industrial levels. This is our deadline, the time we have left to take decisive action to keep warming under the 1.5°C threshold. The second number, in green, is tracking the growing % of the world’s energy currently supplied from renewable sources. This is our lifeline. Simply put, we need to get our lifeline to 100% before our deadline reaches 0.

Contact Climate Clock for collaboration or just to keep in touch: info@climateclock.world.

#placeoffreedom