Reklamni filmovi 1920-ih i 1930-ih | Hrvatski državni arhiv

U okviru promocije filmske nacionalne zbirke Hrvatske kinoteke HDA-a prikazuju se reprize programa Filmski ?etvrtak u HDA-u koji se uobi?ajeno održava u zgradi HDA-a na Maruli?evom trgu 21.

Donosimo program od devet kratkometražnih filmova na temu Reklamni filmovi 1920-ih i 1930-ih.

Rije? je o filmovima:

Philips-Argenta, animirani, nijemi (1928., 1 min.)

Novi život kuharice, igrani, nijemi (1928., 4 min.)

Ne mu?i se!, igrani, zvu?ni (oko 1937., 10 min)

Zaboravljiv ?ovjek, animirani, zvu?ni (1938., 3 min)

Ženska hvala ? Bijelo ?udo, animirano-igrani, zvu?ni (1932., 4 min)

U ?emu je stvar?, igrani, zvu?ni (1936., 3 min)

Smotra rublja, animirani, zvu?ni (1937., 4 min)

Kaj nam manjka, kaj že imamo!, animirani, zvu?ni (1935., 5 min)

Lutrija, igrani, zvu?ni (1936., 2 min)

Reklamni filmovi 1920-ih i 1930-ih koji se ?uvaju u Hrvatskom filmskom arhivu svojom maštovitoš?u i duhovitoš?u nadilaze usku prakti?nu namjenu, što ih ?ini privla?nima i današnjem gledatelju. Od doma?ih reklama za štednjak zagreba?kog izumitelja i zagreba?ku lutriju do reklama za kultne ?eške proizvode Radion i Kalodont, prona?enih prije desetak godina u skladištima Saponije Osijek, ovi ekonomsko-propagandni filmovi do?arat ?e kako je izgledalo potroša?ko društvo izme?u dva svjetska rata.

#prostorslobode

Rasprodaja kostima | Kazalište Trešnja

Kazalište Trešnja otvara svoju riznicu prekrasnih i unikatnih kostima iz predstava koje više nisu na repertoaru i nudi jedinstvenu priliku kupnje svim ljubiteljima kazališne umjetnosti. Rasprodaja kostima održat ?e se 12. i 13. rujna od 11 do 17 sati u dvorištu kazališta Trešnja koje ?e za ovu priliku biti posebno ure?eno s kulisama iz predstava. Kupnja ?e biti mogu?a isklju?ivo gotovinom.

Rasprodajom kostima kazalište Trešnja otvorit ?e sezonu 2020./2021. Posjetitelji Trešnje od listopada ?e mo?i uživati u obnovi premijere predstave Snjeguljica i sedam patuljaka te ostalim predstavama s repertoara kao što su Ivica i MaricaTrnoružicaI opet?MiffyPipi Duga ?arapa i ostale.

Detaljan raspored predstava u rujnu i listopadu možete prona?i na web stranici kazališta Trešnja u kojem je sve spremno za do?ek publike prema preporukama HZJZ kako bi se posjetitelji mogli osje?ati sigurno u svom kazalištu.

Broj mjesta u dvorani ograni?en je na sto posjetitelja, a publika ?e se smještati u gledalište s preporu?enim razmakom. Preporu?uje se kupnja ulaznica putem online servisa, a obavezno je nošenje zaštitnih maski, kao i mjerenje tjelesne temperature i dezinfekcija ruku pri ulasku u kazalište.

#prostorslobode

Foto: PR Kazalište Trešnja

“Punk’s Not Dead” by Leon GSK | Graffiti izložba u Galeriji Fotografija u Ljubljani

Projekt Punk’s Not Dead ovog rujna, to?no godinu dana nakon Zagreba, preselio se u Ljubljanu u Galeriju Fotografija. Izložene su graffiti slike koje predstavljaju neke od glavnih likova punk scene, a koje je iz razli?itih fotografija preradio umjetnik Krešimir Golubi? / Leon GSK. Izložba je organzirana u suradnji Galerije ulice TamTam, Galerije Fotografija i Urbane vrane.

Projekt, koji je zakazan za po?etak travnja, ali je isprva odgo?en zbog karantene, sada je, iznena?uju?e, još aktualniji nego prije nekoliko mjeseci, s prijenosom povijesnih punk figura u naše vrijeme. Nudi usporedbu današnjeg društva s turbulentnim trenutkom u povijesti i postavlja pitanje, kako ?e današnja mladež odgovoriti na trenutna politi?ka zbivanja? Na isti na?in kao u sedamdesetima, pokre?u?i novi punk pokret, ili ?e odabrati drugi put?

Krešimir Golubi? uvjeren je da “Punk?s not Dead” još uvijek djeluje.

I mi se slažemo.

#prostorslobode


The exhibition of graffiti images which presents some main characters of the punk scene, reworked from different photographs by the artist Krešimir Golubi?, is organised in collaboration of TamTam Street Gallery, Galerija Fotografija and Urbane vrane. The project, scheduled for the beginning of April but postponed at first due to the quarantine,  is now, surprisingly, even more current than a few months ago, with its transference of historic punk figures into our time. It offers a comparison of today?s society with the turbulent moment in history, and begs the question, how will today?s youth respond to current political events? The same way it did in the seventies, starting a new punk movement, or will it choose another path?

Krešimir Golubi? is convinced that Punk?s not Dead is still in action.

And we agree.

#placeoffreedom

Exit Life Stream | Festival koji je okupio 400.000 ljudi diljem planete

Uz zvuke ?Hallelujah? Leonarda Cohena završen je ?etvorodnevni Life Stream festival, na kome su, u cilju podrške Svetskom programu za hranu Ujedinjenih naroda, nastupili neki od najve?ih elektronskih izvo?a?a na svijetu. Iako je do po?etka emitiranja održanih nastupa ostalo to?no deset dana, sude?i po 400.000 pregleda prvog teasera, publika širom svijeta nestrpljivo ?eka snimke nastale protekla ?etiri dana na Petrovaradinskoj tvr?avi. Premijerno emitiranje nastupa techno dive Charlotte de Witte, odjeknulo je u svetskoj glazbenoj industriji, kako zbog jedne od najspektakularnijih produkcija ove godine, tako i ?injenice da je EXIT jedan od rijetkih festivala na planeti koji je umjesto virtualnog svijeta publici ponudio punokrvno živo iskustvo.

Exitov Life Stream, projekat realiziran u partnerstvu sa Svjetskim programom za hranu Ujedinjenih nacija (WFP), otvoren je 3. septembra internacionalnim panelom “Svjesna muzika”, na kojem su pri?ali ?elni ljudi WFP-a, David Beasley i Exita, Dušan Kova?evi?. Beasley je istakao kako je zbog pandemije Covid-19 broj ljudi izloženih ekstremnoj gladi porastao na ?ak 270 milijuna, što je pove?anje od preko 80% u odnosu na prethodnu godinu. Prema mišljenju Dušana Kova?evi?a, ako ?ovje?anstvo ne promjeni pravac kojim ide, za samo nekoliko desetlje?a naša planeta može postati nenastanjiva uslijed pogoršanja klimatskih promjena. On je dodao da Life Stream-om EXIT želi postaviti dobar primjer i podstaknuti druge festivale da upotrebe svoj medijski prostor kako bi usmjerili pažnju javnosti na ekološku i krizu gladi. Life Stream koncept ?e se razvijati kao open-source platforma i bit ?e ponu?en i drugim festivalima i doga?ajima širom svijeta besplatno.

Nakon panela, uživo sa jedinstvene pozornice smještene u rovu mts Dance Arene, fantasti?ne setove isporu?ili su Charlotte de Witte, Marcel Dettmann, Tijana T, uz jednako motivirane Laga, Iliju Djokovi?a, dok je posebno emotivan bio virtualni susret publike sa velikanom – Carl Coxom! Drugu ve?er festivala atmosferu su do usijanja doveli Burak Yeter, Ofenbach, Mahmut Orhan, te Paul Van Dyk u svom virtuelnom obliku, kao i lokalni elektronski heroji Divolly & Markward, Lady Lee Vantiz. Tre?u ve?er obilježili su nastupi techno velikana, virtualno Nine Kraviz, a uživo Adama Beyera i Bena Klocka, te Space Motiona i Ece Ekren kojoj je kao goš?a u jednoj pjesmi nastupila Milica Majstorovi?. Finale je pak bilo prepušteno u sigurne ruke ? obožavani Black Coffee virtualno, a Satori live, DJ Tennis, Marko Nasti?, Kristijan Molnar u back2back setu sa After Affair i Coeus uživo dirigirali su plesnim podijem, a definitivan vrhunac ve?eri bio je maestralan set Hot Since 82 kojim su se na idealan na?in zaokružila ?etiri dana na tvr?avi.

Za publiku je na raspolaganju bilo samo 250 ulaznica i to za prostor mts Dance Arene koji u normalnim okolnostima prima 25.000 ljudi. Zdravstvene mere bile su još strože od onih propisanih od strane Kriznog štaba, publika je ogradama bila podeljena u zone koje su bile na sigurnoj udaljenosti jedna od druge i u kojima je u istom trenutku moglo da bude maksimalno 5 ljudi iz iste grupe prijatelja. Na ovako zahtjevnom zadatku, neuporedivom s bilo ?im do sad, EXIT je pokazao kako se i tijkom pandemije može organizirati potpuno siguran doga?aj.

Life Stream u partnerstvu sa Svjetskim programom za hranu Ujedinjenih naroda ovim doga?ajem ušao je u novu fazu djelovanja. Projekt, koji je pokrenut prošle godine i zajedno sa Zelenom R:Evolucijom predstavlja najve?i ekološki pothvat Exita do sada, suradnjom sa najve?om svjetskom humanitarnom organizacijom proširio je opseg svog djelovanja, u kojem se osim zaštite okoline, isti?e i problem okon?anja ekstremne gladi za milijune ljudi širom svijeta.

Nastupi sa Life Streama bit?e emitirani tijekom dva produžena vikenda, i to od 17. do 20. Septembra, kao i od 24. do 27. Kompletan Life Stream program mo?i ?e se gledati na službenim stranicama i Facebooku EXIT festivala i na stranici Life Stream-a,na kojoj se nalazi detaljan raspored emitiranja.

“Transkripti prostora”, Samir Ceri? Kova?evi? | Izložba fotografija u Istri

U Gradska galerija Fonticus Grožnjan možete pogledati zanimljivu izložbu hrvatskog fotografa Samira Ceri?a Kova?evi?a. Samirovove fotografije poznate su svima koji rade u kulturi ili ju redovito konzumiraju.

Samir kroz fotografiju istražuje razli?ite temeuklju?uju?i portrete, dokumentarnu fotografiju, trenutke u svakodnevnici, ?ovjekovu povezanost s prirodom. Njegov rad propituje granice fotografije kao dokumentarnog istraživanja  i osobnog doživljaja, pri ?emu se služi prirodnim svjetlom kako bi istražio “nevidljivi” dio identiteta subjekata koje fotografira. Tako?er radi kao službeni fotograf za brojne artisti?ke manifestacije u domovini i u nekoliko država Europe. Svoje radove predstavio je na više samostalnih i nekoliko selektiranih, grupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu.


Pred sobom imamo seriju autorskih bilježaka fotografskom kamerom koje potpisuje Samir Ceri? Kova?evi?. Prolaze?i galerijom postajemo svjedoci pri?e o doživljaju. Kao što su autora, motivi i nas mogu iznenaditi, rastužiti, raspoložiti ili zamisliti. Predstavljene su zna?ajke prolaznosti iskazane kroz djelovanje zuba vremena. Pri susretu s ovim radovima name?u se memorijske asocijacije. Autor uzima odsluženu arhitekturu kao temu za fotografski zapis. Razvijaju?i projekt, odustaje od dokumentarnog prikazivanja. ?ini korak dalje u likovnom razmišljanju. Ideju odnosa prostora i eksterijera bilježi doslovno, ali na autorski na?in. Detalji, primije?eni na motivima, pred nama se pojavljuju kao autorske likovne ?injenice.

   Ovu izložbu predstavljam kao projekt jer nosi karakteristike promišljene cjeline. Asortiman je vezan uz problematiziranje stanja i dojam recentnog trenutka. Tu su vrata, prozori, ponegdje bilješka situacije interijera te promjene koje su se dogodile u vremenu, npr. rast biljaka izvan, ali i unutar interijera. Tek na manjini radova zapažamo proširene kadrove ruševnog, zapuštenog arhitektonskog zdanja. Ponegdje nalazimo grafite na zidovima, ali autor im ne pridaje zna?enje. Važniji mu je odnos interijera i eksterijera. Kroz otvore u zidovima zapažamo bujni prirodni rast. Bogatstvo zelenih tonova i raspršenih djeli?a zasjenjuje ruševne detalje okvira. Tragovi vremena, istrošenost materijala, promjene unutar vremena postaju likovni materijal. Autor utjecaj vremena doživljava kao suradnika.

   Fotografija, u pristupu Samira Ceri?a Kova?evi?a, dramati?nost dobiva izborom izreza. Planovi, površine na radovima u optimalnoj su komunikaciji s formatom. ?vrsta kompozicija, bogatstvo, ?esto tonskih gradacija, solidno uve?anje, pojavljuju se kao bitne karakteristike fotografskog projekta. Sasvim realisti?ni motiv dobio je autorstvo vrsnim kadriranjem. Pred sobom imamo kompozicije na rubu nadrealnog, ali ostajemo vezani za motiv. O?ito je da autor ovisi o figurativnom obliku i da ga ne želi prikriti.

   Odmah je primjetno da se okular bavio o?evidom istog modela, ali upravo ta provokativna sli?nost rezultata postaje kvaliteta cijele kolekcije. Ideji kolekcije slijedi komentar, ali i prezentacija. Serija je u postavu povremeno zaustavljena nešto druga?ijim motivom kao odah unutar upe?atljivog niza. Name?e se pitanje recepcije likovnog djela. Ove radove u ovom sastavu, na ovaj na?in, možemo doživjeti jedino u galerijskom prostoru. Tu je smisao ovog projekta potpuno iznjedren, ali to nosi novu konotaciju. Autor ovime problematizira niz, a ujedno zbirku, galeriju ili muzej. Kako kaže Groys: ?Zbirka kao umjetni?ki oblik?. Smisleno usaglašavanje kolekcije odre?uje postav. Druga?ije re?eno: niz radova predstavlja se sklapanjem privremene cjeline.

   Ove fotografije nude novu dimenziju ne?emu što obi?no ne primje?ujemo. Mogu?e prvo ?itanje kadrova postaje parafraza urbane vile, dio pogleda iz prostora uronjenog u naglašeno bogati pejzaž. Od raspadnutog štoka dobivamo ideju okvira. Umjetniku je važna igra odnosima planova i vizualne asocijacije smisla. Radovi nose oznaku materijalnosti motiva, ali uz to i njegovu promjenjivost, nestalnost. Mi prepoznajemo oblike koji u autorovoj interpretaciji postaju neka nova realnost. 

   Umjetnik, zaveden stanjem prostora, svjetlom, rasporedom elemenata, mirisima, pogledima, kompoziciju postiže znala?kim pomacima objektiva. Pred nama je odmjereni ritam kadrova. Upornost rasta kao da neminovnu mijenu postavlja u vje?nost. Kao i krhki listovi koji ?e u sljede?em godišnjem dobu nuditi novo svjedo?anstvo o tijeku. Senzibilnom lako?om plasirani su detalji, površine, zasjenjenja, teksture. Zasjenjenja, obrisi, ponegdje osvjetljenog prostora, otvorom prozora ograni?enim svjetlom, u objektivu dobivaju emotivnu napetost.

   Svjetlosne formacije kao da se podaju autoru. Kamera bilježi situaciju bez uljepšavanja. Sva scenografija prikazana je realno, ali majstorski izabrana kako bi postala znak. Pogled, okvir, samoniklo bilje, zidovi, djeluju za?udno unutar vizualnih izrezaka koji, u prvi mah, pokre?e ideju neprisustva. No, ovdje su živjeli ljudi. Umjetnik komentira:  ?Priroda preuzima ulogu ?ovjeka i prostoru daje novi život. Geometrijski prostor tako prestaje biti samo prazna ljuštura i prelazi u novo stanje?? Upornost, neminovnost tijeka dovela je do ovakvog stanja. Samir progovara o mijeni u vremenu. Potrošenost motiva  govori o gruboj suvremenosti. Umjesto obnove, zdanje je zapušteno i prepušteno propadanju. Ritam i neekonomi?nost civilizacije, nemogu?nost apsorpcije viškova, brzo odbacivanje novina i sli?ne situacije koje kapitalizam predstavlja kao demokraciju, pokazuje se ovdje umjetni?ki dokumentiran. Ponu?eno je preispitivanje: isje?ak zapuštenog postaje motiv. Nekadašnji trud graditelja ponovno zadobiva pažnju. Arhitektonski otvor i trenutak pogleda kroz njega, propituje odnos prema civilizacijskim tehnološkim i prirodnim aspektima života.

   Naša, zapadna civilizacija oduvijek je imala tendenciozan pristup odnosu pasivno-aktivno, predstavljaju?i ritam i mijenu kao višak stvarnosti, umjesto kao djelatne principe. Tek alter postmodernizam interpretira svijet prema ideji autora, kreativca. U likovnosti su tehnika, materijal, oblici prepušteni na volju tvorcu koji više nije Bog, ve? je netko od nas. Bog izvan nas je umro. Uz edukaciju i shva?anje stalnog tijeka i mijenjanja svega ?ime smo okruženi, ali i unutar nas samih, prestajemo biti podložni dogmama. Relativizacija postaje na?in doživljavanja. Ovdje prikazane promjene na gra?evini, uvla?e nas u promišljanje o tome. Stanje stalnih promjena, opisano u teoriji organiziranog kaosa i dokazano na podru?ju kvantne fizike, oplemenjuje doživljaj svijeta. Svjedo?enje tog stanja u premisi je ovog likovnog projekta. Trenutak prepoznavanja postaje doga?aj.

   Samir nam ulazi pod kožu pokazuju?i svoj doživljaj situacija ispražnjenog prostora. Nazire se curenje vremena. Osje?amo protok i prolaznost koju ne želimo priznati, a koje smo akteri. Vrijeme kao da ne prolazi brojenjem sati i godina. Vrijeme prolazi tijekom svih promjena. Na radovima ?itamo cijeli proces: umjetnik ulazi u prostor motiva koji mu dopušta prisutnost. Tu, bez režije, uz minimalno kadriranje, bilježi zate?ene situacije. On, poput tata, krade trenutak, atmosferu. Ova kra?a biva sažeta u format umjetni?kog ciklusa. Pozdrav prirodi zapisan u proboju svjetlosti. U snazi svjetla zarobljenog u otvoru prozora. Prozor kao da o?ekuje neka nova vremena.

– Eugen Borkovsky, VIII. 2020.

#prostorslobode

Portreti: Slojeviti likovi Jacquesa Audiarda | Kino Tuškanac

U Kinu Tuškanac, u Zagrebu, u subotu, 12. rujna u 19 sati zapo?inje retrospektiva ‘francuskog Scorsesea’ Jacquesa Audiarda, koja ?e se pod nazivom Slojeviti likovi Jacquesa Audiarda održavati do utorka, 15. rujna, i u sklopu koje ?emo prikazati 6 filmova ovog francuskog redatelja i scenarista. Program je povodom Rendez-vous au Cinema 2020 realiziran u suradnji s Francuskim Institutom u Hrvatskoj Hrvatskim audiovizualnim centrom.

Program zapo?inje u subotu, 12. rujna u 19h projekcijom žestoke i izrazito autenti?ne zatvorske drame Prorok (2009; Velika nagrada žirija u Cannesu), koja nudi naturalisti?ki grubu storiju o mladom francuskom kriminalcu arapskog podrijetla koji se uspinje hijerarhijom pariškog zatvora te postupno prerasta u prora?unatog i iskusnog mafijaša. Uo?i projekcije uvodnu rije? o Audiardovom stvaralaštvu održat ?e filmska kriti?arka Alemka Lisinski.

U nastavku retrospektive bit ?e prikazano još 5 autorovih filmova, redom ?itaj mi s usana (2001; Europska filmska nagrada za najboljeg glumca i glumicu), Vrlo pritajen junak (1996; Nagrada za najbolji scenarij u Cannesu), Hr?a i kost (2012; Nominacija za Zlatni globus), Otkucaj kojeg je moje srce presko?ilo (2005; Srebrni medvjed za najbolju filmsku glazbu u Berlinu) i Dheepan (2015; Zlatna palma u Cannesu).

Više o programu i rasporedu projekcija možete saznati ovdje.

#prostorslobode

Josipa Lisac u dvorištu ALU | Koncert u Zagrebu

LAA ?e u suradnji s Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu krajem rujna organizirati niz koncerata koji ?e se dogoditi u njezinom dvorištu u Ilico 85. Svi nastupi bit ?e limitiran na svega 400 posjetitelja, uz pridržavanje svih aktualnih epidemioloških mjera i preporuka. Prvi u nizu koncert je Josipe Lisac i na rasporedu je u petak, 25. rujna.

Naša najve?a glazbena umjetnica na intimnom nastupu u prekrasnom ambijentu dvorišta ALU podsjetit ?e na svoj prebogati katalog pjesama te premijerno u Zagrebu izvesti i svoj aktualni single ?Daleko?. Biti ?e ovo prvi Josipin zagreba?ki koncert nakon Šalate, srpnja 2019., kada je nastupila na rasprodanoj pozornici u centru grada, pred 4.500 ljudi. Nažalost, globalna situacija rezultirala je time da je njezin idu?i koncert na svega 10% kapaciteta od Šalate, što ?e vrlo vjerojatno zna?iti i brzu rasprodaju.

Samo 400 ulaznica po cijeni od 160 kuna u prodaju kre?e ovaj petak, 11. rujna od 9:00, na svim Eventimovim prodajnim mjestima i online na eventim.hr. Sva mjesta su kombinacija slobodnog sjedenja i stajanja te nisu numerirana.

Peto izdanje festivala 36 Mountains | Uskoro u Zagrebu

Me?unarodni festival ilustracija 36 Mountains ove ?e se godine održati od 15. do 20. rujna u galeriji Ba?va Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Peto izdanje festivala pretvorit ?e HDLU-u u kulturno-umjetni?ko središte u kojem ?e biti predstavljeni inspirativni autorski radovi više od dvadeset mladih ilustratora.

Posebnost i ovogodišnje izložbe isti?e se u igri svjetla i mraka, te inovativnom postavu.36 MOUNTAINS festival u svojoj petoj ediciji prestaviti ?e umjetnike iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, Francuske, Njema?ke, Italije i Danske.Festival je posve?en ilustraciji, ?iji je cilj približiti ilustraciju i autorski crtež široj javnosti, predstaviti najja?a ilustratorska imena s doma?e i internacionalne scene te afirmirati mlade umjetnike. Forma festivala podrazumijeva odmak od standardnog galerijskog ili muzejskog pristupa i ima participativni karakter namijenjen široj publici.

Tijekom festivala svoje radove predstavljaju ve? etablirani ilustratori, te kustoski odabrani autori na javnom natje?aju za sudjelovanje na izložbi. Formu festivalske glavne izložbe predvodi ilustriranje ve? poznatih concertina blokova, japanskog stila. Pobjednici glavnog natje?aja i odabrani umjetnici imaju odre?eno vrijeme za ilustriranje svojih blokova koji se predstavljaju publici zajedni?kom izložbom za vrijeme festivala, a umjetnici imaju potpunu slobodu u njegovom kreiranju.

Na festivalu jedinstvenog karaktera ?ija je tema blok japanskog stila predstavit ?e se 24 umjetnika, od koji je 7 pozvanih, a 17 odabranih na javnom natje?aju za sudjelovanje na izložbi. U sastavu žirija bili su organizatorica festivala Jelena Bando te umjetnici Tea Juriši? i Zoran Punger?ar.


Izlažu:

Urška Ali? (SI), Klara Bili? (HR), Ivan Blažeti? Šumski (HR), Valentina Brkovi? (RS), Simone Carraro (IT) , Andrej Drož?an (HR), Maja Horvat (HR), Stefan Ili? (RS), Jakov Jakovljevi? (RS), An?ela Jankovi? (RS), Nikica Jurkovi? (HR), Ivana Kordi? (HR), Anita Kos (HR), Mislav Leši? (HR), Apolonija Lu?i? (HR), Atelier McClane (FR), Jasmin Miškovi? (HR), Vuk Neši? (RS), Joanna Pellizer & Francesca Tebaldini (DUE LIMONE) (IT), Josephine Rais (DE), Esther Sarto (DK), Josipa Tadi? (HR), Orin Ivan Vrkaš (HR) i  Leon Zuodar (SI).


Zemlja partner je Francuska s kojom festival dovodi umjetni?ki kolektiv Atelier McClane koji ?e se predstaviti blokom u HDLU, te samostalnom izložbom u Francuskom institutu.

Ulaz tijekom svih pet dana trajanja festivala je besplatan, uz obavezno pridržavanje epidemioloških mjera, nošenje zaštitne maske i držanje propisane fizi?ke udaljenosti.

#prostorslobode