Categories
LIVE TV

R+: Dnevni boravak kod Zubera | Što se događa na Filozofskom?

U Dnevnom boravku kod Zubera u srijedu, 12. srpnja 2020., u 21:00 sat gosti su Vesna Vlahović-Štetić, Neven Jovanović i Karlo Jurak!

ŠTO SE DOGAĐA NA FILOZOFSKOM?

Vesna Vlahović-Štetić rođena je 1959. godine u zagrebu gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje. Studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 1982. godine, magistrirala 1986., a doktorirala 1996. godine s temom vezanom uz rješavanje problemskih matematičkih zadataka u početku školovanja. Nakon diplomiranja zaposlila se kao asistentica na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Od 1987 godine radi na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prvo kao asistentica, zatim od 1998 kao docentica, od 2002 kao izvanredna a od 2007 kao redovita profesorica. U trajno zvanje izabrana je 2012 godine. Do nedavno je obnašala dužnost dekanice FFZG-a. Usavršavala se na Max-Planck Institutu u Munchenu.

Predaje više kolegija vezanih uz obrazovanje na preddiplomskom i diplomskom studiju psihologije te na diplomskom studiju matematike na Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Voditeljica je modula Psihologija obrazovanja na doktorskom studiju psihologije na Filozofskom fakultetu te surađuje u nastavi još tri doktorska studija. Tijekom svog nastavnog rada mentorirala je pedesetak diplomskih radova, pet magisterija i pet doktorata. Bila je voditeljica i suradnica u više domaćih i međunarodnih projekata te članica programskih odbora konferencija. Koautorica je četiri knjige od kojih je jedna sveučilišni udžbenik a jedna sveučilišni priručnik. Objavila je više od pedeset znanstvenih i stručnih radova te sudjelovala na četrdesetak domaćih i međunarodnih konferencija. Članica je Hrvatskog psihološkog društva i European Association for Research on Learning and Instruction.

Neven Jovanović (r. Zagreb, 1968) izvanredni je profesor (od 2012) na Odsjeku za klasičnu filologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje radi od 1994. Doktorirao je 2005. (“Problemi uspostave novolatinske stilistike na primjeru Marulićeva Evanđelistara”, Sveučilište u Zagrebu, mentor prof. dr. sc. Darko Novaković). Jovanović se bavi digitalnohumanističkim istraživanjima na području klasične i novolatinske filologije.

Kao voditelj znanstvenoistraživačkog projekta “Digitalizacija hrvatskih latinista” (financirao MZOS, 2006-2013), Jovanović je osmislio i uspostavio slobodno dostupnu računalnu zbirku Croatiae auctores Latini (2009-; zbirka još uvijek raste, te danas obuhvaća preko pet milijuna riječi tekstova hrvatskih latinističkih autora od 976. do 1984. Donacija Google European Digital Humanities Research Award za projekt “Profil hrvatske novolatinske književnosti” (2012) omogućila je da se zbirci CroALa doda i bibliografska komponenta, a projekt “Croatica et Tyrolensia – računalna usporedba hrvatske i tirolske novolatinske književnosti” (2013-, financira UKF fond i Tiroler Wissenschaftsfonds) koji je u tijeku i kojega je Jovanović suvoditelj, uz doc. dr. Lava Šubarića (Sveučilište u Innsbrucku – Novolatinski institut zaklade “Ludwig Boltzmann”), rezultirat će prvim komparativnim istraživanjem dviju novolatinskih književnosti. Od 2004. Jovanović je član Uredničkog odbora Sabranih djela Marka Marulića – Opera omnia, a od 2008. uređuje i godišnjak Colloquia Maruliana (uz Bratislava Lučina, Branka Jozića, Francisca Javiera Juez Galveza). Član je uredništva Leksikona književne i kulturne terminologije (uz Jagodu Rusan Splivalo i Davora Dukića, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009). Član je Odbora za hrvatski latinizam Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (2010). Predstavljao je Hrvatsku u projektima Network for Digital Methods in Arts and Humanities (ESF, od 2011) i Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800: A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe`s intellectual history (ISCH COST Action IS1310). Zajedno s prof. Stjenkom Vranjicanom Jovanović je 2007. dobio Godišnju nagradu HAZU (područje društvenih znanosti) za znanstvenoistraživački projekt “Nikola Škrlec Lomnički”. Neven Jovanović odbijeni je kandidat za dekana FFZGA-a.

Karlo Jurak je doktorand na Modernoj i suvremenoj hrvatskoj povijesti u europskom i svjetskom kontekstu. Područja interesa: historija ideja, socijalna i politička historija, hrvatsko-srpski odnosi, povijest Jugoslavije i Balkana.


Vaši komentari i pitanja tijekom live streama više su nego dobrodošli, potrudit ćemo se što više ih prenijeti u razgovoru gostima!

Link na live stream dolazi ovdje uskoro!

#prostorslobode