Categories
Istaknuto | Highlights

“Od Kultiviranja se raste” | Hana Tintor, mural

Umjetnica Hana Tintor nakon samostalne izložbe i promocije knjige u suradnji sa svojim djedom, još jednom u Botaničaru. Ovaj puta oslikala je prekrasan mural pod imenom “Od Kultiviranja se raste”.

Mural, koji se idealno uklopio u prostor Botaničara, posveta je Kultiviranju, programu koji je postao jedno od najomiljenijih događanju u Botaničaru gdje se u jednoj večeri kroz ugodno druženje kreira kolaž različitih umjetničkih i kreativnih energija u obliku izložbi, koncerata, performancea, instalacija, projekcija, čitanja i drugih kreativnih oblika, često uz sudjelovanje publike.

Mural je posveta, ali i najava 10. izdanja Kultiviranja koje je će se organizirati kad se za to steknu malo opušteniji uvjeti.

#prostorslobode


Artist Hana Tintor after a solo exhibition and book promotion in collaboration with her grandfather, once again at the Botaničar. This time she painted a beautiful mural called “Od Kultiviranja se raste”.

The mural, which fits perfectly into the space of the Botaničar, is a dedication to Kultiviranje, a program that has become one of the most popular events in the Botaničar, where a collage of different artistic and creative energies in the form of exhibitions, concerts, performances, installations, projections, reading, and other creative forms, often with audience participation, is created.

The mural is a dedication, but also an announcement of the 10th edition of Kultiviranje, which will be organized when the conditions for it are a little more relaxed.

#placeoffreedom

Foto: Ivica Ivčević