Skip to content

R+: Doručak na travi | Izbori 2020 & Kultura, kulturna politika i strategija: obećanja i stvarnost!

Doručak na travi, nedjelja, 14.6.2020, 10 sati: Izbori 2020 / Kultura, kulturna politika i strategija: obećanja i stvarnost!

U emisiji sudjeluju članice političke platforme i stranke Možemo!; Naima Balić, bivša djelatnica Ministarstva kulture u području međunarodne suradnje i kulturne politike te Urša Raukar Gamulin, glumica i aktivistica.

Sada, u predizborno vrijeme svjedočimo brojnim medijskim istupima osoba u politici, koje iznose različite stavove o umjetnosti i kulturi. Kako politika (a onda i javnost) uopće doživljavaju kulturu, postoji li u RH kulturna politika i kulturna strategija? Da li smo i kako pozicionirani u odnosu na strategije EU? Što je s lokalnim kulturnim politikama i strategijama, da li su usklađene i umrežene s državnom politikom? Što sadašnja politika zagovara, a što sprovodi u djelo te kakve modele predlaže politička platforma Možemo! – neke su od teme kojima ćemo se baviti u današnjoj emisiji.

Naima Balić radila je 23 godine u Ministarstvu kulture RH, među ostalim kao načelnica Uprave za međunarodnu suradnju te pomoćnica ministra kulture. Bila je uključena u rad na Kulturnoj politici RH (1998.) te izradu Kulturne strategije 21. stoljeća. Ekspertica je Vijeća Europe za kulturne politike i umjetničko obrazovanje. Urša Raukar Gamulin je glumica i članica ansambla Zagrebačkog kazališta mladih. Aktivistkinja je od početaka demokratskih promjena, sudionica brojnih humanitarnih akcija, članica platforme Zagreb je naš.

Obje gošće bile su članice inicijative Kulturnjaci 2016.


Vaši komentari i pitanja tijekom live streama više su nego dobrodošli, potrudit ćemo se što više ih prenijeti u razgovoru gošćama!

Link za live stream dolazi uskoro ovdje!

#prostorslobode