Categories
Istaknuto | Highlights

It takes 46 to tango | 45 circus artists from Croatia in action | 45 hrvatskih cirkuskih umjetnika u akciji

45 cirkuskih hrvatskih umjetnika u akciji.

Aleksandar, Antea, Antonia K, Antonia V, Anja, Anja O, Bangavi, Cile, Dada, Dajana, Dario, Diana, Dora, Emilio, Iva, Ivana B, Ivana P, Ivana V, Jadranka, Jasmin, Jelena, Josipa, Kiki, Krešo, Lea, Lidija, Manuela, Marijana, Martin, Matija, Matko, Matylda, Miha, Mirta, Nikolina K. Nikolina M, Nives, Omar, Petra, Ratko, Romano, Tanja, Tatjana, Zora, Zoran.

Montaža: Mario Miličić

Glazba: Tigrova mast, pjesma “Tko ide po selu dobije po čelu” (s albuma “Kobra svlači jaknu”)

#ostanidoma


45 circus artists from Croatia in action.

Aleksandar, Antea, Antonia K, Antonia V, Anja, Anja O, Bangavi, Cile, Dada, Dajana, Dario, Diana, Dora, Emilio, Iva, Ivana B, Ivana P, Ivana V, Jadranka, Jasmin, Jelena, Josipa, Kiki, Krešo, Lea, Lidija, Manuela, Marijana, Martin, Matija, Matko, Matylda, Miha, Mirta, Nikolina K. Nikolina M, Nives, Omar, Petra, Ratko, Romano, Tanja, Tatjana, Zora, Zoran.

Editing: Mario Miličić

Music: Tigrova mast, song “Tko ide po selu dobije po čelu” (from the album “Kobra svlači jaknu”)

#stayhome