Categories
Istaknuto | Highlights

Nepoznati Zagreb Marije Braut | The Unknown Zagreb of Marija Braut

“Nepoznati Zagreb Marije Braut” izložba je kojom Umjetnički paviljon u Zagrebu pruža, građanima i građankama, kao i svima onima koji će u ljetnim mjesecima posjetiti Zagreb, mogućnost pogleda na Zagreb kakav je bio nekada, onda kada su nastajali pojedini vitalni dijelovi grada, njegove prometnice, mostovi, hoteli,…Riječ je o izložbi koja takav Zagreb dokumentira kroz fotografije ugledne hrvatske fotografkinje Marije Braut. Ovom izložbom ostvarila se i želja same fotografkinje koju je u nedavnom razgovoru izrazila: “Dobila sam nagrade i formalna priznanja, ali najviše mi znači kada vidim da su moje fotografije još uvijek aktualne. Nedavno sam u knjižnici na Krvavom mostu vidjela izložbu svojih fotografija Zagreba snimljenih još 60-ih godina. Jednom će netko gledati moje još neobjavljene negative koje ću dati muzejima i galerijama i poželjet će ih razviti i postaviti izložbu. To će mi biti najveće priznanje.”

Izložbu čini stotinjak fotografija od kojih je gotovo osamdeset do sada neizlagano. Naime, namjera Umjetničkog paviljona bila je pokazati publici do sada nepoznate i rjeđe izlagane Marijine fotografije Zagreba. Naglasak pri izboru stavljen je na privatnu arhivu fotografkinje te na foto-arhivu Muzeja grada Zagreba u kojoj se nalazi nekoliko tisuća negative koje je Marija Braut darovala Muzeju grada Zagreba. Višemjesečnim pomnim odabirom selektirano je stotinjak negativa i kontakt-kopija koji “bacaju” pogled na grad kakav pamte samo starije generacije Zagrepčana. Izložba je, ujedno, poklon Umjetničkog paviljona našoj fotografskoj ikoni koja uskoro slavi svoj 85. rođendan!

Marija Braut rođena je 7. kolovoza 1929. u Celju. Godine 1941. doeslila se je u Zagreb gdje je maturirala i započela studij arhitekture. Fotografijom se bavi od 1967. godine. Od 1967. do 1970. bila je učenica i suradnik majstora fotografije Toše Dabca. Prvu samostalnu izložbu održala je 1969. s Petrom Dabcem u Galeriji SC u Zagrebu. Članica je ULPUH-a i Fotokluba Zagreb od 1969. godine. Radila je kao fotografkinja u Galerijama grada Zagreba, a nakon 1972. postaje samostalna umjetnica. Održala je preko 100 samostalnih izložbi i sudjelovala na brojnim skupnim izožbama u zemlji i inozemstvu. Objavljivala je radove u novinama, časopisima, katalozima likovnih umjetnika i drugim publikacijama. Surađivala je i s Hrvatskim narodnim kazalištem u Zagrebu, Dramskim kazalištem Gavella, Satiričkim kazalištem Kerempuh i Dubrovačkim ljetnim igrama. Fotografije Marije Braut čuvaju se u zbirkama u Muzeju grada Zagreba, Muzeju za umjetnost i obrt, Muzeju suvremene umjetnosti, Hrvatskom državnom arhivu,… Živi i radi u Zagrebu.

Tekst Tonko Maroević

Idejna autorica i kustosica izložbe
Jasminka Poklečki Stošić

Autori izložbe i likovnog postava
Sanja Bachrach Krištofić
Mario Krištofic

Koautor izložbe
Tonko Maroević

Izbor fotografija
Sanja Bachrach Krištofić
Marija Braut
Mario Krištofic
Tonko Maroević
Jasminka Poklečki Stošić

#ostanidoma


The Unknown Zagreb of Marija Braut is an exhibition in which the Art Pavilion in Zagreb offers the citizens of the town and all those who in the summer months will visit Zagreb the chance of a look at Zagreb as it was once when some of the vital parts of the city were being created, its roads, bridges and hotels… An exhibition that documents this kind of Zagreb through the photographs of distinguished Croatian photographer Marija Braut. The exhibition also makes the wish of the photographer herself, as expressed in a recent interview, come true: “I have received prizes and official commendations, but it means most to me why I see that my photographs are still current and topical. Recently in the library on Krvavi most in the Upper Town I saw an exhibition of my pictures of Zagreb taken as long ago as the 1960s. One day, someone is going to look at negatives of mine that are still unpublished, which I shall give to the museums and galleries, and will want to develop them and put on an exhibition. This will be the greatest recognition I can get.”

The exhibition comprises a hundred photographs, almost eight of which have never been published before. It was the intention of the Art Pavilion to show the public Marija’s photos of Zagreb that have never or seldom been exhibited. The emphasis in the selection was placed on the private archives of the photographer and the photographic archives of Zagreb City Museum in which there are several thousand negatives that Marija Braut donated. In a months-long selection process, a hundred or so negatives and contact prints were chosen, all of them casting a glance on the city that only the older generations of Zagreb people can remember. The exhibition is at the same time a gift of the Art Pavilion to our photographic icon, who will soon be celebrating her eighty-fifth birthday.

Marija Braut was born on August 7, 1929, in Celje. In 1941 she moved to Zagreb, where she took her high school leaving certificate and started to study architecture. She has been involved in photography since 1967. From 1967 to 1970 she was a pupil and assistant of photographer Tošo Dabac. She had her first individual exhibition in 1969 with Petar Dabac in the Student Centre Gallery in Zagreb. She has been a member of ULUPUH and Fotoklub Zagreb since 1969. She worked as a photographer in the City of Zagreb Galleries and after 1972 became a freelance artist. She has had over 100 individual shows and taken part in many collective exhibitions at home and abroad. She has published her works in papers, periodicals, catalogues of fine artists and in other publications. She has worked with the Croatian National Theatre in Zagreb, the Gavella Drama Theatre, the Kerempuh Satirical Theatre and the Dubrovnik Summer Festival. Photographs by Marija Braut are held in the collections of Zagreb City Museum, the Museum of Arts and Crafts, the Museum of Contemporary Art, the Croatian State Archives and so on. Marija Braut lives and works in Zagreb.

Text Tonko Maroević

Exhibition devised and curated by
Jasminka Poklečki Stošić

Authors of the exhibition and exhibition design
Sanja Bachrach Krištofić
Mario Krištofic

Coauthor of the exhibition
Tonko Maroević

Selection of photographs
Sanja Bachrach Krištofić
Marija Braut
Mario Krištofic
Tonko Maroević
Jasminka Poklečki Stošić

#stayhome

Izvor: Umjetnički paviljon