Skip to content

11. Me?unarodni festival fotografije Organ Vida ? Neodlu?ne slike | Zagreb, MSU, umjetni?ke galerije… rujan 2020.

11.-Organ-Vida-_vizual

Jedanaesti Me?unarodni fotografski festival Organ Vida održat ?e se od 2. rujna do 4. listopada u zagreba?kom Muzeju suvremene umjetnosti i u gradskim galerijama Karas, Miroslav Kraljevi? i Zvonimir. Organ Vida pod vodstvom kustos/ica Barbare Gregov, Lovre Japundži?a, Klare Petrovi?, Luje Šimunovi? i Lee Vene okuplja umjetni/ce iz cijelog svijeta koj/e rade u mediju fotografije i u njezinom proširenom obliku te ?iji radovi odgovaraju zadanoj temi ovogodišnjeg festivala ? Neodlu?ne slike.

Na glavnoj izložbi koja se otvara 2. rujna u 20 sati u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu sudjeluje deset me?unarodnih umjetni/ca izabranih putem javnog poziva od strane me?unarodnog žirija kojeg ?ine Christian Siekmeier ? direktor berlinske galerije EXILE, Katrina Sluis ? kustosica londonske The Photographers? Gallery, Steph Kretowicz ? urednica i spisateljica, Mirjam Kooiman ? kustosica amsterdamskog muzeja fotografije Foam, i Vesna Meštri? ? kustosica u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu.

Victoria Sin Dio trec?i_Cthulhu iza ogledala, 2017, kadar iz filma

Finalisti/ce glavne izložbe su: Liza Ambrossio Blood Orange, Martha Frieda Friedel éclat, Marko Guti? Mižimakov Cruising the Manifold, Disoriented, Zhao Qian A Field Guide, Oskar Schmidt Liquid, Samar Al Summary Trust Beauty Bank, Indr? Urbonait? Flamingos, Moonrise and the Slippers, Emilio Vavarella Amazon’s Stravaganza: A Personal Index of Infinite Consumption, Shelli Weiler Fabulations i Alba Zari THE Y. Uz glavnu izložbu finalista/ica, festivalska tema bit ?e upotpunjena s tri site-specific izložbe/instalacije pozvanih me?unarodnih umjetni/ca: Meriem Bennani Misija tinejdžer/ke, Filip Custic crno-bijelo i Victoria Sin Narativne refleksije o gledanju koje se tako?er otvaraju 2. rujna u 20 sati u Muzeju suvremene umjetnosti.

Meriem Bennani _Misija tinejdz?er_ke

Neodlu?ne slike

Organ Vida u središte 11. izdanja festivala stavlja materijalnost slike ? radove koji problematiziraju i proširuju poimanje reprezentacije. ?Neodlu?nost? iz naslova proizlazi iz specifi?nog vida presijecanja fikcije i fakcije. Zastupljeni radovi temelje se na slikama koje su u isto vrijeme eksplicitno ?lažne?, ?nestvarne?, ?falsificirane? i ?autenti?ne?, no njihova se autenti?nost o?ituje u tome što pokazuju napetosti i kontradikcije suvremene digitalne kulture. Naglasak je dakle na slikama koje polaze od vlastite konstruiranosti i fabriciranosti, koje se umjetni?kom intervencijom zna?enjski usložnjavaju, kompliciraju i na vidjelo iznose upravo one procese koji konstrukciju uvjetuju i dovode do komodifikacije, ne uskra?uju?i pritom gledatelj/ici fantaziju. Zanimaju nas slike ?ija se politi?nost o?ituje prvenstveno u tome kako, a ne isklju?ivo u tome što reprezentiraju.

Emilio Vavarella, Amazon’s Stravaganza – A Personal Index of Infinite Consumption

Meriem Bennani: Misija tinejdžer/ke

Inspiriran tinejdžerskim filmovima, reality televizijom i web-serijama, fikcionalni dokumentarac Misija tinejdžer/ke Meriem Bennani (r. 1988, Rabat, Maroko, živi u New Yorku) prati svakodnevne aktivnosti skupine u?eni/ca škole Descartes, francuske srednje škole u Rabatu, kako u u?ionici tako i kod ku?e. Kroz propitivanja, refleksije i aspiracije u?eni/ca, umjetnica, odnosno magarac ? njezin animirani avatar iza kamere ? istražuje u?inak obrazovnog sustava koji je naslije?en iz razdoblja francuske prisutnosti u Maroku, a koji je danas rezerviran za lokalnu elitu. Meriem Bennani istražuje suvremeno društvo, razlomljene identitete i kulturne razlike koje ga sa?injavaju, te teme kao što su rod i hegemonija digitalne tehnologije.

Filip Custic: crno-bijelo

Ispreplitanje tehnologije i identiteta prisutno je u radu španjolsko-hrvatskog umjetnika Filipa Custica (r. 1993, Santa Cruz de Tenerife, Španjolska) koji istražuje što zna?i biti ?ovjek u sadašnjosti i neposrednoj budu?nosti. Custic ?e se predstaviti izložbom u dvije konceptualno razli?ite prostorije zagreba?kog Muzeja suvremene umjetnosti koje pružaju uvid u njegovu umjetni?ku prošlost te formiraju svojevrsnu retrospektivu, i budu?nost u kojoj središnji element postaje tehnološka skulpturalna slika koja funkcionira kao otjelotvorena ina?ica umjetnika. Svoje radove shva?a kao ?virtualne slike?, odnosno digitalna platna sa snažnom likovnom komponentom u kojima kombinira scenografske i kostimografske vještine.

Samar Al Summary, Trust Beauty Bank

Victoria Sin: Narativne refleksije o gledanju

U višekanalnoj umjetni?koj instalaciji umjetni?ca Victoria Sin (r. 1991, Toronto, Kanada) istražuje dinamiku mo?i i žudnje koja se uspostavlja kroz iskustvo poistovje?ivanja sa slikama. Referenciraju?i svojom drag personom filmski vizualni jezik te druge sisteme gledanja koji definiraju ženstvenost i ženstvena tijela, Sin u radu Narativne refleksije o gledanju ujedno utjelovljuje i parodira zapadnja?ke ideale ljepote te upu?uje na širu problematiku društvene konstrukcije roda, ženstvenosti te njihovog odnosa.

Glavni partner festivala: MSU Zagreb | Program podržavaju: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Gradski ured za kulturu Grada Zagreba i Acción Cultural Espa?ola (AC/E)

#prostorslobode