Skip to content

11. Me?unarodni festival fotografije Organ Vida ? Neodlu?ne slike | Prve samostalne izložbe mladih umjetnik_ca Katarine Juri?i? i Denija Horvati?a

Deni Horvatic?, SKEN _03

Jedanaesti Me?unarodni fotografski festivalOrgan Vida ? Neodlu?ne slike održat ?e se od 2. rujna do 4. listopada u zagreba?kom Muzeju suvremene umjetnosti gdje ?e biti postavljena glavna izložba na kojoj sudjeluje deset me?unarodnih umjetnik/ca: Liza Ambrossio, Martha Frieda Friedel, Marko Guti? Mižimakov, Zhao Qian, Oskar Schmidt, Samar Al Summary, Indr? Urbonait?, Emilio Vavarella, Shelli Weiler i Alba Zari te tri samostalne izložbe umjetnik/ca Meriem Bennani Misija tinejdžer/ke, Filipa Custica crno-bijelo i Victorie Sin Narativne refleksije o gledanju. Pored glavne izložbe, održat ?e se dvije samostalne izložbe mladih umjetnik/ca: Denija Horvati?a SKEN u Galeriji Miroslav Kraljevi? i Katarine Juri?i? Naran?asto&Plavo u Galeriji Karas. Kustosi/ce 11. Organa Vida su:  Barbara Gregov, Lovro Japundži?, Klara Petrovi?, Luja Šimunovi? iLea Vene.

Deni Horvati?: SKEN ? privatnost u vrijeme samoizolacije

Deni Horvati?, povjesni?ar umjetnosti i dugogodišnji suradnik u umjetni?kom Studiu Silvija Vuji?i?a ?ija umjetni?ka praksa združuje fotografiju i video, prošlogodišnji je dobitnik nagrade Marina Viculin, priznanja za rad umjetnika s izvanrednim postignu?ima u podru?ju hrvatske fotografije, koju je utemeljila fotografska udruga Organ Vida. Pobjedni?ka, ujedno i prva samostalna izložba mladog autora ? SKEN ? otvorit ?e se 3. rujna u 20 sati u Galeriji Miroslav Kraljevi? (Šubi?eva 29, Zagreb). Kustos izložbe je Lovro Japundži?. Horvati? predstavlja seriju od dvanaest radova velikih dimenzija koji se bave konceptom privatnosti u vrijeme samoizolacije uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID-19. Dom, izgledom smješten negdje izme?u filmskog seta i black box kazališta, postaje glavna arena doga?anja, mjesto insceniranog života koji se donedavno odvijao napolju. Privid normalnosti omogu?ava ekran koji svakim danom otklju?ava sve više funkcija: sastanci i seks partiji odvijaju se preko video aplikacije Zoom, socijalizacija putem Chatroulettea, rave zabave su nedjeljom u 6 ujutro na redovitim Club Quarantine partijima. Iako je virus u?vrstio suživot s ekranom, koji je time postao jedino mjesto zna?ajnijeg kontakta, jednako je tako utjecao i na redefiniranje koncepta privatnosti. Naime, u brojnim zemljama po?elo je podupiranje sofisticiranih tehnologija koje provode masovni ku?ni nadzor pod izlikom borbe protiv virusa, a me?u njima se nalazi i eksperimentalni program Vlade Republike Hrvatske ? SKEN.


Katarina Juri?i?: Naran?asto&Plavo ? fotografija kao imaginarni aspekt stvarnosti

Zagreba?ka fotografkinja Katarina Juri?i? predstavit ?e se izložbom Naran?asto&Plavo kustosice Lee Venekoja ?e seotvoriti 3. rujna u 18 sati u Galeriji Karas (Ul. kralja Zvonimira 58, Zagreb). Serija fotografija u kona?nici formira prostornu instalaciju te je studija svjetla, forme i boje ? elementarnih ?estica od kojih se sastoji svaka fotografija. Uzimaju?i kao referencu ikoni?ne slike izlaska i zalaska sunca, autorica figurativne motive dekonstruira do razine apstrakcije te s fokusom na naran?asto i plavo svjetlo rekreira ?itav spektar sun?eve svjetlosti ?ime evocira osje?aj bivanja na suncu i natapanja u njegovoj toplini i boji. Katarina Juri?i? završila je studij fotografije na Kraljevskoj umjetni?koj akademiji (KABK) u Den Haagu, gdje i živi. Svoju umjetni?ku praksu temelji na istraživanju fizikalnosti medija fotografije bilježe?i imaginarne, fotografijom ?esto nezabilježive aspekte stvarnosti poput sje?anja, emocija, vizija i halucinacija.

#prostorslobode